Tettpakket for psykisk helse

Flere enn 70 personer stimlet sammen i teltet da FORUT og flere samarbeidende organisasjoner inviterte til innsikt og debatt om global psykisk helseinnsats onsdag i Arendalsuka. Arrangementet ble også strømmet på Facebook.

Gry Larsen har sjøl tidligere erfaring fra bistands- og utviklingsbransjen gjennom tida som generalsekretær i CARE, men her var hun hentet inn som ordstyrer.

– Psykisk helse handler om styrke til å takle livet, og vi er nok mange som nå oppdager hvor viktig dette temaet er, sa hun innledningsvis.

Hun vinket også begeistret til alle de som ikke fikk plass i teltet, og som fulgte seansen fra ute i gata.

– Så flott med denne store interessen, da kan vi allerede slå fast at dette er et viktig og interessant tema for mange! Dette temaet er viktig både nasjonalt og internasjonalt, og har idag for liten oppmerksomhet, slo debattlederen fast.

Seminaret ble arrangert av Nettverk for global mental helse i Norge, der FORUT er med sammen med blant andre SOS-barnebyer, ADRA, ICDP Norge, Mental Helse Ungdom, Himalpartner og Blå kors.

SE SEMINARET: Opptaket ligger ute på Facebook.

Rammer mange

Flere var opptatt av at dårlig psykisk helse rammer så mye og koster så mye. Lars Lien er professor i psykiatri ved Høgskolen i Innlandet, og han var opptatt av hvordan dårlig psykisk helse fører til enorme tap for både enkeltmennesker og samfunn.

– Vi må spørre oss om dette er roten til mange menneskers kriser, og slå fast at en god psykisk helse er en grunnstein for videre utvikling på mange plan, sa Lien.

Han er glad for at FORUT og flere organisasjoner nå løfter dette temaet.

– Jeg føler meg endelig hjemme i disse organisasjonene, så takk for det dere gjør, sa Lien.

Han fulgte opp med å snakke om at psykisk helse rammer over hele verden i ulike former.

– Dette er skader som skaper store negative ringvirkninger med vold i hjemmet, økt alkoholforbruk, utvikling av somatisk sykdom, fattigdom og tapte inntekter for enkeltpersoner og samfunn. Alle vet dette nå, så vi må få opp engasjementet rundt økt innsats mot dette globale helseproblemet.

Lien hadde også noen gode råd til FORUT og andre organisasjoner som arbeider med global psykisk helse:
– Familietiltak og mange andre tiltak virker og finnes, blant annet i WHO. Bruk dette!
– Det vi mangler, er interessen for global helse.
– Sterke krefter sørger for vaksiner, men det er mindre «pop» med langsiktig arbeid innenfor psykisk helse. Organisasjonene må få opp interessen for at dette er den viktigste formen for fattigdomsbekjempelse vi kan drive!
– Snakk og skriv mer i samfunnsdebatten om betydningen av psykisk helse og behovet for mer innsats fra flere på dette området.

En bra dag

Generalsekretær i FORUT, Ida Oleanna Hagen, var strålende fornøyd med seminaret.

– Vi vinner ikke kampen mot fattigdom uten å vinne kampen mot dårlig psykisk helse. Tallene og erfaringene på dette området er helt klare. I dag har vi fått inspirasjon til vårt videre arbeid, og skal arbeide hardt for å få global psykisk helse enda høyere på dagsorden rundt omkring. Vi skal også jobbe mer for å få psykisk helse som tema når vi snakker om menneskerettigheter, så dagens arrangement i Arendalsuka er ikke en konklusjon for FORUT, det er en inspirasjon for økt innsats framover, avslutter Ida.

Siste nyheter