Til minne om Terje Heggernes

Det er med dyp sorg vi i FORUT har mottatt budskapet om at Terje Heggernes døde søndag 7. mai av kreft, 72 år gammel.

Her er familiens minneside om Terje, med informasjon om bisettelsen og mulighet for minnegave til FORUT.

Terje var FORUTs første generalsekretær og vår gode venn, kollega, mentor og inspirasjonskilde gjennom hele FORUTs historie fra starten i 1981. Da brakte Terje det globale sør til Innlandet, ved å etablere FORUTs hovedkontor på Gjøvik. 

Fra Gjøvik etablerte Terje partnerskap med organisasjoner i sør i kampen mot fattigdom og for en rettferdig verden. I dag har FORUT 16 partnerorganisasjoner i seks land i Asia og Afrika. Kollegaer over hele verden sørger i dag dypt sammen med oss over tapet over en kjær kollega og livslang venn. Han har betydd så veldig mye for så veldig mange.

Han arbeidet hele sitt voksne liv i solidaritetens tjeneste, og var FORUTs generalsekretær i de første 24 årene. Senere var han stedlig representant i Sri Lanka med ansvar for gjenoppbyggingen etter tsunamien, før han ble rektor ved Seljord folkehøgskole. De siste åtte årene av sitt yrkesliv var han seniorrådgiver på Gjøvik med ansvar for FORUTs fadderverving i kraftig vekst og med over 20 studieturer til våre partnere. Mange av FORUTs støttespillere har hatt sterke møter med våre partnerorganisasjoner sammen med Terje. Han gikk av med pensjon etter fylte 70 år i 2021.

Sentralt i Terjes lederskap var nettopp evnen til å lede, til å skape konstruktivt samarbeid og sterke relasjoner. Det gjaldt i den interne byggingen av organisasjonen FORUT og i partnerskapet til organisasjoner i sør. Det gjaldt også i relasjoner til norske myndigheter og til myndigheter og nettverk i våre samarbeidsland. I 2017 mottok Terje en pris av det srilankiske parlamentet for hans arbeid i 45 år for sitt engasjement for social, sustainable development.

Terje var alltid full av nye ideer, hadde dristighet til å forfølge dem og energi til å stå med full kraft i gjennomføringen, også da det krevde stor tålmodighet. Han var den perfekte kombinasjonen av en igangsetter og en fullfører. Terje ble ofte beskrevet som et kraftfelt. Han fikk ting til å skje. Terje krevde mye av seg selv, og han var ikke redd for å kreve mye av andre. Han hadde en naturlig autoritet som gjorde at vi rettet ryggen da han tok ordet.

Men først og fremst var han full av kjærlighet. Til sin kjære og like engasjerte kone Runa, til sine to sønner Pål og Even og deres familier, til hele storfamilien, til et enormt nettverk av venner og kollegaer i Norge og i alle FORUTs samarbeidsland. Mange har fått jobbet sammen med Terje gjennom et helt arbeidsliv. Mange har hatt ham som sin første leder. Mange kollegaer har kommet til gjennom årenes løp og alle har vi opplevd det samme: Han har vist hver enkelt av oss sin interesse og sin omsorg, og inspirert, utfordret og gitt oss støtte og rom til å utvikle og utfolde oss.

Terje hadde helt unike lederegenskaper, som visjonær, strateg og som medmenneske, og utøvde hele sitt yrkesliv et mangesidig lederskap; nærhet når det krevdes, teft, overblikk, evne til å bygge gode relasjoner og med store mengder klokskap og handlekraft.

Nå strømmer det inn med hilsener og gode ord fra venner og kollegaer fra hele verden. Alle har det samme budskapet; Terje lever videre i FORUT og i våre partnerorganisasjoners utrettelige arbeid. Og som vi sa da han gikk av med pensjon: 

  • Vi skal forvalte denne kapitalen – en 42-årig portefølje med utviklingssamarbeid.
  • Vi skal møte våre kollegaer, partnere og alle mennesker med respekt, varme og entusiasme.
  • Og vi skal være ambisiøse, innovative og modige.

Slik var Terje. Slik skal vi fortsette vårt arbeid. Vi lyser fred over Terje Heggernes sitt minne.

På vegne av kollegaer i FORUT og våre partnerorganisasjoner i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia;

Ida Oleanna Hagen
generalsekretær

Siste nyheter