Ung og lovende i India

FNs bærekraftsmål handler om hvordan vi alle kan bidra til en bedre og mer rettferdig verden. FORUT kjenner ungdommer i India som tross sin utfordrende bakgrunn er klare til innsats for samme sak. Her møter du fire av dem.

India rommer enorme kontraster, utfordringer og muligheter. Landet kvittet seg med kastesystemet i 1950, men for mange unge finnes det fortsatt store sosiale problemer knyttet til nettopp kastetilhørighet.

Landet har store fattigdomsproblemer, samtidig som India gjør store og viktige økonomiske sprang framover. Mange barn og unge i blant annet Bangalore mangler trygghet og skolegang, samtidig som den samme byen er en global aktør i utviklingen av framtidas IT-teknologi og digitalisering.

Fattigdomsfella

I flere tiår har FORUT arbeidet med lokale partnerorganisasjoner i India. I Bangalore når våre samarbeidspartnere fram til tusenvis av barn og unge i slumområdene, med ulike former for støtte og hjelpetiltak. Små barn får tilbud om trygge barnehager, andre barn og unge får hjelp til å komme i gang med skole, mens ungdommer kommer i gang med videre utdanning.

Fellesnevneren for dem alle, er at de kommer fra ekstremt fattige og sårbare familier. De er ofte låst i ei «fattigdomsfelle» av mangel på skolegang og stabile inntekter. De kan komme seg ut av denne fella gjennom et samarbeid med FORUT og våre lokale partnere.

Partnerskap for utvikling

FORUT tror på et partnerskap for utvikling, der mennesker flere steder går sammen om oppgaven. I Norge handler det om å skape engasjement og interesse for hvordan vi kan løse store oppgaver i FORUTs samarbeidsland.

I India handler det om hvordan stadig flere barn og unge kan bli satt i stand til å ta tak i eget liv. Nylig satte vi oss ned med fire slike ungdommer i Bangalore i India, for å snakke sammen om deres erfaringer og om FNs bærekraftsmål. På den måten kan FORUT bli enda bedre i arbeidet med å nå flere av disse bærekraftmålene i vårt daglige arbeid som bistands- og utviklingsorganisasjon.

Det er summen av slike formelle og uformelle menneskemøter som utgjør FORUTs partnerskapsmodell; vi får innsikt i lokale behov og erfaringer, før vi løser oppgavene sammen.

Junail.

Junail, 16 år

Junail er i full sving med å ta igjen det tapte i skolen. Han forteller om en oppløst familie. Det er flere år siden situasjonen i familien ble uutholdelig av flere grunner, og Junail droppet ut av den offentlige skole fordi skolen familien ikke kunne betale skolepengene.

– Jeg har en lillesøster og tre brødre, og kostnadene ble uhåndterlige for mamma og pappa. Vi bodde i en liten og trang leilighet, og skolen jeg ble sendt til var elendig, sier Junail.

Han studerer dokumentet med FNs bærekraftmål, og mål fire om god utdanning for alle. Skolen hans var preget av svake lærere og sterke konflikter mellom flere lærere og elever, og resultatet var at skolen var et sted Junail ikke ville være.

– Jeg ble kritisert for at foreldrene mine ikke betalte skolepenger, så løsningen ble at jeg droppet ut av skolen for noen år siden.

Junail endte opp på gata, på let etter inntekter og tilhørighet. Det var ikke noe godt liv, og han søkte etter hvert rundt etter hjelp. Redningen ble møtet med The Association for Promoting Social Action, APSA, som er en av FORUTs partnerorganisasjoner i Bangalore.

– Her får jeg fred og ro til å ta opp igjen skolegangen med lærere som tilrettelegger for meg, slik at jeg kan få fullført grunnskolen på en god måte og uten krav om skolepenger. Jeg bor også trygt sammen med noen andre ungdommer i samme situasjon. Nå bruker jeg alle kreftene mine på at grunnskolepensumet skal læres så fort som mulig, slik at jeg kan gå løs på mer utdanning. Målet mitt er å ta en form for økonomisk utdanning. Jeg ønsker å komme inn i privat næringsliv, og gjerne inn i selskaper som driver med eiendomsutvikling her i Bangalore, avslutter Junail.

Skal han lykkes, trenger han partnere som APSA og FORUT også i fortsettelsen. Mange unge i Bangalore lever i ekstrem fattigdom, uten evne til å finansiere videre utdanning. Derfor er ulike ordninger med studiestipender viktig for mange i både Bangalore og andre steder.

Fns bærekraftsmål er vår felles plan for en bedre verden innen 2030.

Sahama, 15 år

Sahamas familie ble oppløst for ti år siden, da faren døde. Hun endte opp hos bestemoren, der de måtte gjøre det beste ut av situasjonen i en av byens mange slumområder.

– Det var et vanskelig liv, og jeg droppet ut av skolen fordi bestemor og jeg trengte mer penger å leve av, forteller Sahama.

Da bestemoren døde høsten 2019 ble situasjonen akutt, fordi ingen familiemedlemmer var i stand til å ta ansvar for henne. Sahama kom i kontakt med APSA gjennom krisetelefonen 1098 Child Help Line. Nå er hun trygt innlosjert på APSAs bo- og omsorgstilbud for barn og unge uten trygge familieforhold. Hun har bestemt seg for at 2020 blir et hardt arbeidsår.

– Jeg har mistet mye skolegang, men nå skal jeg fullføre! Jeg skal få grunnskolepapirene mine i orden, slik at jeg kan gå videre til utdanning som frisør. APSA driver yrkeskurs for blant annet frisører, slik at ungdommer kan få praksisplasser og lærlingplasser i byens frisørsalonger.

Selv om de siste årene har vært vanskelige, har Sahama nå fått tilbake troen på at livet skal bli bra.

– Nå er jeg på veien mot en utdanning og et arbeid som skal gi meg inntektene jeg trenger, og jeg håper også at jeg kan gjenoppta kontakten med storfamilien min. Det blir enklere når jeg har mine egne inntekter.

Sahama er helt sikker på at 2020 blir bedre enn 2019!

Kavya.

Kavya, 15 år

Kavya bor sammen med foreldre og en eldre søster i Bangalore.

– Pappa er elektriker og mamma er hushjelp, så de tjener nok til at vi kan bo sammen i en liten leilighet. Det er ingen offentlig skole i nærheten av der vi bor, så løsningen ble at foreldrene mine fikk meg inn på en privatskole. Denne skolen tar betalt, men var samtidig så dårlig at jeg ikke trivdes der på noen måte, forteller Kavya.

– Jeg begynte å undersøke litt, og fant ut at APSA har et gratis grunnskoletilbud. Jeg søkte meg dit, og fikk heldigvis plass fordi situasjonen til familien min var så vanskelig i forhold til skoleplass. Jeg er strålende fornøyd med skolen nå, fordi her får jeg tilpasset undervisning til mine faglige mangler fra tidligere år. Når jeg får en grunnskoleeksamen, håper jeg på at jeg kan få støtte til videre utdanning. Jeg vil gjerne bli journalist, slik at jeg kan arbeide i mediebransjen. Da kan jeg blant annet sette søkelys på utfordringene vi fattige har i India!

Angel, 15 år

Da vi møter ungdommene i Bangalore, er det fortsatt litt usikkerhet rundt bakgrunnen til Angel. Som i mange andre saker, er det også sider av bakgrunnen som hverken hun eller APSA ønsker å dele.

Uansett: Angels familie bor noen timers reise fra Bangalore, men hun hadde lyst til å flytte for seg selv i 2019. Angel har en tante i Bangalore, men kan ikke bo hos tanten. Derfor har Angel fått plass på APSA sitt botilbud, slik at hun nå er sikret et trygt bosted mens hun fullfører grunnskolen.

– Jeg er også en drop-out, sier Angel med et skjevt smil mot de andre ungdommene.

Nå er målet at Angel skal fullføre grunnskolen i løpet av 2020/21. Deretter flytter hun kanskje hjem til familien, før hun påbegynner videre utdanning.

– Jeg vil gjerne utdanne meg som politi, slik at jeg kan hjelpe barn og unge i krise, avslutter Angel.

Vil du støtte arbeidet i India?

Historiene til disse fire ungdommene handler om hvordan fattigdom truer tryggheten og framtidsmulighetene, men også om fire ungdommer med tro på at de kan komme seg videre i et samarbeid med noen som vil støtte dem i en kritisk viktig periode i livet.

APSA og FORUT er nå slike samarbeidspartnere for disse fire, og for flere hundre andre barn og unge som trenger at vi bryr oss. Med felles innsats kan Junail, Sahama, Kavya og Angel sette ny fart og retning på sitt eget liv.

Sammen kan vi levere resultater på bærekraftmålet om god utdanning. Du kan bidra ved å bli FORUT-fadder.


Takket være FORUT-faddere og samarbeid med flere videregående skoler og næringsliv i Norge, kan vi støtte organisasjoner som APSA i India. Dersom vi skal hjelpe flere sårbare og utsatte barn, og utvikle det skole- og omsorgstilbudet som allerede finnes, er FORUT helt avhengig av støttespillere og samarbeidspartnere i Norge. Derfor ønsker vi flere skoler og bedrifter velkommen, slik at vi kan få til enda mer viktig innsats sammen! Ta kontakt, så finner vi løsninger for et slikt viktig utviklingssamarbeid.

Siste nyheter