Ungt engasjement for jevnaldrende i Sri Lanka og India

Fredag 1. november 2019 signerte FORUT to store samarbeidsavtaler i Elverum, som vil bidra til mye viktig innsats for barn og unge i Sri Lanka og India i fem år framover. Det er Elverum videregående skole og Elverum ungdomsskole som inngår avtaler knyttet til konkrete bistandsprosjekter i to av FORUTs samarbeidsland.

– Vi gleder oss til samarbeidet, og til å se hvordan vi kan hjelpe ungdommer og jenter i India, sier elevrådsleder Julie Ekeberg på Elverum vgs.

Etter flere års engasjement sammen med andre bistandsorganisasjoner, ønsket skolen nå et nytt og konkret prosjekt som kan følges over flere år. Valget falt da på FORUTs innsats i millionbyen Bangalore sør i India, og et arbeid innrettet mot barn fra byens slumområder og jenter utsatt for vold og overgrep. Elevene skal samle inn penger gjennom årlige solidaritetsaksjoner på skolen.

Utdanning for alle

– Vi har samarbeidet med en lokal partnerorganisasjon i Bangalore i mange år, og har lenge hatt et ønske om å kunne bidra enda mer til arbeidet som skjer i byen overfor barn og unge som lever i ekstrem fattigdom, forteller seniorrådgiver Ingvar Midthun i FORUT.

Med Elverum videregående skole vil FORUT nå kunne videreutvikle et grunnskoletilbud for vanskeligstilte barn og barnearbeidere, og ikke minst bidra til at denne hjelpen når fram til enda flere barn. I tillegg vil pengene fra skolen brukes blant et femtitalls jenter som til enhver tid bor på krise- og omsorgssenteret Suraksha, noen kilometer utenfor Bangalore.

– Dette er jenter som er reddet ut av grov omsorgssvikt og barnearbeid, og som trenger trygghet og hjelp over flere år til utdanning og takling av livet som unge voksne, sier Midthun.

FORUTs partnerorganisasjon APSA gjør viktig arbeid for barns rettigheter i millionbyen Bangalore i India.

Lager aksjonsmarked

Avdelingsleder Marianne Hoberg er glad for at avtalen nå er på plass.

– Dette er viktig læring og erfaring for våre elever, og det gir oss et internasjonalt perspektiv som hører naturlig til på skolen, sier Hoberg.

Elevrådsleder Julie forteller at elevene er godt i gang med arbeidet, og at det første som skal skje er at elevene gjennomfører et aksjonsmarked i desember.

– Da åpner vi blant annet dørene for elevene og alle andre interesserte, og selger varer vi har laget selv og varer vi får fra FORUT, og vi garanterer et utvalg som passer for alle som leter etter de virkelig gode julegavene i år!

Miljøinnsats og plastrydding

Elverum ungdomsskole har valgt prosjektet «Green Basecamp» nord på Sri Lanka, der det skal arbeides målrettet for plastrydding på strendene og bedre holdninger til bruk og kast av plast.

– Vi unge vet virkelig at dette er viktig, sier elevrådsleder Simen Johannesen Sveen.

– Derfor vil vi bidra til en slik miljøinnsats på Sri Lanka, men vi skal også bruke dette prosjektet til aktiv innsats i vårt eget lokalmiljø, rett og slett fordi dette temaet gjelder oss alle, uansett hvor vi lever.

FORUT er nå i gang med å planlegge en «Green Basecamp» for en større gruppe ungdommer fra flere skoler nord på Sri Lanka. Der skal de lære om miljøarbeid, og de skal gjøre noe gjennom en stor ryddeaksjon langs strendene.

– Etter flere tiår med borgerkrig er det store utfordringer med naturskader og lokal forsøpling, sier Midthun i FORUT. – Derfor øker vi innsatsen på dette området, ved at lokale partnerorganisasjoner samarbeider med lokalbefolkningen og lokale myndigheter om rydding, planting av ny vegetasjon og utvikling av arbeidsplasser basert på lokale og fornybare ressurser.

Lokalt samarbeid i Innlandet

Elverum ungdomsskoles prosjekt skaffer også penger til en hjelpeinnsats for skoleelever fra fattige familier, slik at de kan få fullført grunnskolen med gode resultater. Jørgen Andresen er inspektør på ungdomsskolen, og ser at engasjementet øker gjennom samarbeidet med en lokal bistandsorganisasjon. FORUT er Innlandets egen bistandsorganisasjon, med hovedkontor på Gjøvik, mens prosjektleder Ingvar Midthun bor i Elverum.

– Med disse skolene har vi nærmere 2000 ungdommer med på laget i Elverum, sier Midthun med et stort smil. – Det er ikke tvil om at dette engasjementet vil gjøre en forskjell for mange barn og unge i våre samarbeidsland i fem år framover!

Mange venter på en bedre hverdag i nordområdene på Sri Lanka.

Bildet øverst i saken: Øverst fra venstre, elevrådsleder Simen Johannes Sveen på Elverum ungdomsskole, Ingvar Midthun fra FORUT og inspektør Jørgen Andersen fra Elverum ungdomsskole. Nederst fra venstre, avdelingsleder Marianne Hoberg på Elverum videregående skole, elevrådsleder Julie Ekeberg, og rektorene Margrethe Mobæk og Hjørdis Bjølseth.

Siste nyheter