Vellykket nettkonferanse om alkoholpolitikk

FORUT var sterkt delaktig da den globale alkoholpolitikkalliansen – GAPA – nylig arrangerte en tredagers nettkonferanse om internasjonal alkoholpolitikk.

GAPA Virtual Event ble arrangert på dagene som var planlagt for Global Alcohol Policy Conference 2021 som skulle vært holdt i Cape Town, 12. – 14. oktober. Den store alkoholpolitikk-konferansen arrangeres normalt annethvert år, men måtte denne gangen utsettes til 2023 på grunn av korona. I stedet ble det holdt en nettkonferanse over tre dager.

Hver dag ble det holdt tre forskjellig tre-timers sesjoner fordelt utover tidssoner som passet for henholdsvis Asia og Stillehavsområdet, Europa og Afrika og Nord- og Sør-Amerika. Hovedinnledningene var de samme i alle tre variantene, men deretter fulgte kommentarer fra et panel bestående av representanter for de forskjellige regionene og debatt med deltakerne. FORUT var sponsor for, og sterkt delaktig i, arrangementet.

Viktig global handlingsplan

700 registrerte deltakere, 10 hovedinnledere, 37 paneldeltakere og gjennomsnittlig 300 deltakere per dag over tre dager er noen av nøkkeltallene fra konferansen. Den hadde fokus på temaer som er aktuelle for utvikling av nasjonal alkoholpolitikk og for utformingen av den globale handlingsplanen på alkoholområdet som Verdens helseorganisasjon (WHO) skal legge fram for Verdens helseforsamling i mai neste år.

Den første dagen var viet til hvordan alkoholpolitikk kan beskyttes mot innflytelse fra de store multinasjonale alkoholselskapene. Den andre dagen ble det presentert oppdatert forskning på hva som er effektive alkoholpolitiske virkemidler og diskutert hva som skal til for at disse innføres rundt i verden. Den tredje dagen ble satt av til veien videre for å bygge allianser i arbeidet med nasjonal og internasjonal alkoholpolitikk.

Ros til FORUT

Ved avslutningen fikk FORUT mye ros for bidraget til arrangementet og arbeidet med internasjonal alkoholpolitikk fra GAPAs styreleder, Sally Casswell.

– Det er hyggelig med denne anerkjennelsen for det bidraget vi gir, sier FORUTs utenlandssjef, Ståle Stavrum.

– For FORUT er det viktig å bidra til en levende debatt om alkoholpolitikk i internasjonale fora og støtte opp under det arbeidet som GAPA gjør. Prosessen for å utvikle en global alkoholpolitisk handlingsplan i regi av WHO er viktig for å støtte arbeidet med å forebygge og redusere alkoholskader i lav- og middelinntektsland, sier Stavrum.

Siste nyheter