Vi må snakke om mensen!

Det finnes dessverre mange hindringer i verden for jenter som ønsker å fullføre skolen. Noe vi ikke tenker så ofte på her i Norge, er at mensen er et slikt hinder.

I mange kulturer får ikke jenter lov til, eller er komfortable med, å gå på skolen når de har mensen fordi de blir betraktet som urene og må holde seg unna alle andre. Ifølge Kirkens Nødhjelp mangler en tredjedel av verdens skoler en trygg do.

En modig jente

I FORUTs arbeid har menstruasjon og trygge sanitærforhold lenge vært viktig. Da daværende utviklingsminister Nikolai Astrup besøkte FORUTs skolebyggings- prosjekt i Dolakha i Nepal i 2018, var det en modig jentes innlegg om mensen som hinder for utdanning, som gjorde størst inntrykk på ham. Noe han tydelig formidlet via sosiale medier. Trygge toaletter er en del av alle skolene FORUT bygger i samarbeid med CWIN og Tuki. Utdanning og kvinnehelse står sentralt i FNs Bærekraftsmål, som vi også bidrar til å nå.

Syr egne bind

FORUTs partner MAGGA – Malawi Girl Guides Association (bildet), jobber med unge jenter i Malawi. Jentene vet alt om hvor stort hinder mensen kan være i hverdagen uten tilgang til, eller kunnskap om, nødvendige hygienetiltak. I tillegg til opplæring i hygiene og pubertet, er sying av egne bind en populær aktivitet hos MAGGA. Med dette enkle tiltaket er det mulig for jentene å delta på skolen og i samfunnet – hver dag, hele måneden.

Siste nyheter