Webinar: Global mental helse

Hvilken rolle bør Norge spille for å fremme psykisk helse i verden? Bli med på et webinar 28. mai med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, Mark van Ommeren fra WHO og barnepsykiater Dr. Arun Raj Kunwar fra Nepal.

Over 70 prosent av dødsfallene i verden skyldes i dag ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer og psykiske lidelser. Det er beregnet at i løpet av 2030 vil depresjon være den ledende årsaken til tapte friske leveår i verden. En av målsetningene under bærekraftsmål 3 er å redusere for tidlig død gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.

Før jul lanserte Norge sin strategi for arbeid mot ikke-smittsomme sykdommer i utviklingssamarbeidet hvor WHO spiller en nøkkelrolle. Betyr det at Norge vil bruke sin lederrolle innen global helse til å fremme helhetlig helse for både kropp og psyke? Koronakrisen har vist at smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer henger tett sammen, men vil pandemien føre til at arbeidet med psykisk helse blir nedprioritert? 

Norsk nettverk for global mental helse er glad for at utviklingsminister Dag-Inge Ulstein blir med i en samtale med Dr. Mark van Ommeren fra WHO og Dr. Arun Raj Kunwar fra Nepal. Van Ommeren er leder for avdeling for psykisk helse i Verdens Helseorganisasjon. Kunwar er ansvarlig for å bygge Nepals første barnepsykiatriske klinikk.

Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å få svar på:

  • Har koronakrisen aktualisert arbeidet mot ikke-smittsomme sykdommer globalt? Eller fører pandemien til at dette arbeidet blir nedprioritert?
  • Hva er behovene og hvordan driver man en barnepsykiatrisklinikk i et land som Nepal? 
  • Hva ønsker WHO at Norge skal gjøre? 
  • Hvilken rolle ønsker Norge å spille for å oppnå bærekraftmål 3.4?

Deltakere:
Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister
Mark van Ommeren, leder avdeling for mental hele, Verdens Helseorganisasjon 
Dr. Arun Raj Kunwar, barnepsykiater ved Kanti psykiatrisk klinikk, Nepal

Samtalen foregår på engelsk og ledes av Ragnhild Dybdahl, psykolog og førsteamanuensis Oslo Met.

Velkommen til debatt 28. mai kl 9! Følg vårt Facebook-event for mer detaljer.

Webinaret arrangeres av Nettverk for global mental helse, som FORUT er en del av. Nettverket ble opprettet i 2012 og er en løst sammensatt gruppe for mennesker som engasjert i mental helse i Norges utviklingsarbeid. Denne består av sivilsamfunnsorganisasjoner, klinikere, forskere og andre som møtes på månedlig basis i Oslo. Dersom du eller din organisasjon ønsker å bli med, så tar du kontakt med koordinator Ingeborg Arntsen på Ingebarn1@gmail.com

Siste nyheter