WHO-styret anbefaler global alkohol-handlingsplan

På Verdens helseorganisasjon sitt styremøte, som ble gjennomført i Genève og på nett, ble det før helgen vedtatt å anbefale Verdens helseforsamling (WHOs årsmøte) å vedta en framlagt handlingsplan på alkoholområdet.

Alkohol-handlingsplanen WHO-styret nå anbefaler er blitt utarbeidet i løpet av en prosess med konsultasjonen mellom WHO og medlemslandene, frivillige organisasjoner og andre. Det var styremøtet i 2020 som mente det var behov for å sette fart i alkoholarbeidet etter at den globale alkoholstrategien fra 2010 har gitt få resultater.

Alkoholhandlingsplanen ble behandlet som en del av en omfattende pakke med tiltak for å redusere ikke-smittsomme sykdommer. Frivillige organisasjoner har presset på for å få en sterk og meningsfull handlingsplan som tar opp problemene knyttet til innflytelsen alkoholindustrien har over alkoholpolitikken i mange land, som anbefaler klare og effektive tiltak og som bidrar til at det ikke tar ti år til før WHO tar opp alkoholspørsmålet på nytt.

Mange av disse temaene ble tatt opp av de 25 landene som tok ordet i alkoholdebatten. Handlingsplanen fikk brei støtte. Fire frivillige organisasjoner fikk også ordet i debatten, en av dem var Movendi International som er den internasjonale overbygningen til FORUTs eierorganisasjoner. Maik Dünnbier (bildet) snakket på vegne av Movendi.

FORUT er med i det internasjonale nettverket Global Alcohol Policy Alliance som har rapportert fra styredebatten på sine nettsider.

Siste nyheter