Alvorlig matmangel for familier på Sri Lanka

Stadig flere familier får det stadig vanskeligere på Sri Lanka, som en følge av at landets økonomi kollapset i fjor. Da ble utenlandsgjelden umulig å betjene for myndighetene, og store demonstrasjoner førte til at den sittende presidenten ble avsatt.

-FORUT ser med stor uro på utviklingen i Sri Lanka, sier utenlandssjef Ståle Stavrum. Han sier det er alvorlige og urovekkende rapporter som kommer fra landet og FORUTs lokale partnerorganisasjoner for tida.

-Det er ikke tvil om at Sri Lanka nå sliter tungt med å skaffe et nytt økonomisk forfeste for landet og for sine innbyggere. Som vanlig er det de fattigste som rammes hardest, sier Stavrum.

Småskala matproduksjon

FORUT har flere utviklingsprogrammet i gang flere steder på Sri Lanka, og flere av dem handler om styrking av lokal og småskala matproduksjon. På bildet ser vi fra aktivitet FORUT støtter nord på Sri Lanka, der utlevering av planter, mangotrær og jordbruksvarer bidrar til forbedret matsikkerhet for familier.

-Dette handler om å sette sårbare familier i stand til å styrke egen matproduksjon, sier Ståle Stavrum. -Dette er alltid viktig i flere av våre samarbeidsland, og det blir ekstra viktig i slike krisetider som vi ser nå.

Han sier at det stadig kommer inn rapporter fra Sri Lanka og andre steder som gir grunn til bekymring for tida framover, og at det gjør det enda viktigere med en internasjonal innsats.

Enorme prisøkninger

Verdensbanken overvåker matvaresikkerheten over hele verden, og utviklingen viser at blant annet Sri Lanka står overfor enorme utfordringer etter pandemien. Landet er blant de aller hardest rammede i forhold til inflasjon og prisøkninger på mat. På ett år har Sri Lanka hatt en inflasjon på 50%. Det gjør at økonomien for millioner av innbyggere blir dramatisk forverret på kort tid.

Stadig flere rapporterer at det ikke er nok penger til mat, og at antallet daglige måltider må reduseres. På Verdensbankens oversikt kommer det også fram at nærmere 40% av husholdningene ikke klarer å dekke sine grunnleggende behov. Som en følge av dette må familier stadig oftere låne penger eller selge eiendeler for å skaffe mat. På denne måten blir krisen stadig dypere for mange, og den skaper langvarige skadevirkninger.

Les mer om Verdensbanken her:

Verdensbanken (fn.no): Alvorlig matmangel for familier på Sri Lanka

Siste nyheter