Digital FORUT-aksjon med Lena/Valle vgs

Da koronapandemien førte til at alle skoler stengte, mistet flere skoler også muligheten til å gjennomføre sitt samarbeid med FORUT som planlagt. Derfor lanserte FORUT en «digital reserveløsning» for skolene. Lena-Valle videregående skole har vært med på den digitale aksjonen i juni, med godt resultat. FORUT gleder seg over innsatsen av elever og ansatte på Lena-Valle!

Skolen, med om lag 530 elever, hadde planlagt en tradisjonell solidaritetsaksjon våren 2020. Elevene skulle få informasjon om sitt «grønne entreprenørskapsprosjekt» nord på Sri Lanka, før de skulle gjennomføre lønnede arbeidsoppdrag. Pengene skulle så gå til et FORUT-støttet prosjekt, som skal hjelpe 250 krigsenker på Sri Lanka med opplæringstiltak og oppstart av lokale arbeidsplasser basert på bruk av lokale og fornybare råvarer.

Fra fysisk til digital skoleaksjon
FORUT rakk flere skolebesøk til Lena-Valle videregående skole, før koronapandemien førte til at skolen stengte dørene. Men noe av det viktigste gjensto: selve innspurten med informasjon, gjennomføring av arbeidsoppdragene og innbetalingen av penger. FORUT samlet praktisk informasjon og prosjektinformasjon, og lanserte dette på en digital kampanjeside spesielt tilrettelagt for skolen. Løsningen ble også koblet sammen med VIPPS og SPLEIS som betalingsløsninger, slik at det ikke var nødvendig med håndtering av kontanter.

Bandula Wijesinghe er prosjektansvarlig på Sri Lanka

Til aksjon
Mandag 15.juni var nærmere 500 elever på skolen påmeldt aksjonen. Alle fikk tilgang til skolens egen digitale aksjonsløsning, inkludert betalingsløsningen. Flere elever kunne jobbe med betalte arbeidsoppdrag hjemme, og løste dermed aksjonen i familien. Andre elever måtte tenke annerledes, og spredte aksjonsnyheter og oppfordringer om støtte til aksjonen via sine sosiale nettverk. Både prosjektinformasjon og lenker til betaling ble spredt og delt av enkeltelever via facebook og andre plattformer. I løpet av mandagen og de kommende dagene ble mange arbeidsoppdrag og støtteerklæringer avklart, og etter hvert kom pengene inn via betalingsløsningene.

Oppsummert: veldig bra!
Etter en ukes etterarbeid er konklusjonen klar: elevene på Lena-Valle videregående skole har satset på sin digitale aksjonsdag, og samlet inn litt over 70 000 kroner til FORUT-prosjektet på Sri Lanka! Dette er veldig flott for alle parter, men aller mest for de kvinnene på Sri Lanka som nå får hjelp med kurs og oppstart av små lokale arbeidsplasser i de krigsherjede nordområdene på Sri Lanka. Det er flere år siden borgerkrigen ble avsluttet, med områdene i nord er fortsatt sterkt preget av ødeleggelser og mangel på økonomisk utvikling. Trine Sveinhaug på Lena-Valle videregående skole har vært ansvarlig kontaktlærer for samarbeidet med FORUT, og hun er fornøyd med innsatsen og resultatet av aksjonen. -Dette ble bra, når vi tenker på vanskelighetene som oppsto da skolen måtte stenge. Dette er det første året av et treåring samarbeid, så nå gleder vi oss til neste års skoleaksjon, med mer fysisk og direkte innsats for kvinnene og barna deres på Sri Lanka, sier Trine.

Tusen takk
Vi i FORUT takker selvsagt også, og gleder oss over innsatsen og bidraget fra Lena-Valle videregående skole i juni 2020. Det faglige samarbeidet med skole omfatter også et besøk til prosjektområdet for to elever og en ansatt, men dette er dessverre utsatt på ubestemt tid på grunn av koronapandemien. Uansett har samarbeidet med skolen endt på en gledelig måte i år, og allerede om få dager setter FORUT i gang prosjektoppfølgingen med gode kolleger på Sri Lanka.
Tusen takk – og god sommer!

Her kan du lese en artikkel om aksjonssamarbeidet

Siste nyheter