Dramatisk forverring i Nepal

Covid-smitten er rekordhøy i Nepal og krisen eskalerer. Flere i FORUTs partnerorganisasjon CWIN er smittet etter viktig innsats med nødhjelpsarbeid ute blant fattige og sårbare som er rammet av nedstengninger.

Situasjonen er mest dramatisk i de største byene. Siden disse stengte ned for 10 dager siden har mange arbeidere reist hjem til sine landsbyer og de kan ha dratt med seg smitte. Nesten alle butikker i byene er stengt.

– Krisen forplanter seg gjennom hele samfunnet og folk er redde. I Katmandudalen finnes det ikke lenger ledige sykehussenger, og de som er akutt syke av koronaviruset blir nå avvist. Helsevesenet er ikke i nærheten av å ha kapasitet eller ressurser til å yte effektiv hjelp. Det vil bli verre nå i noen uker før det forhåpentligvis blir bedre, sier Ståle Stavrum, utenlandssjef i FORUT.

Vanskelige arbeidsforhold

Mange frykter at situasjonen skal bli like ille som i India. Befolkningsantallet tatt i betraktning er smittekurven til Nepal allerede der. Svært mange tester positivt, og flere blir smittet mens de venter i lange køer på å bli testet.

Det er vanskeligere å yte hjelp og nå fram til de som trenger det mest, selv om CWIN har fått spesialtillatelse fra myndighetene til å bevege seg rundt.

– Feltarbeiderne i CWIN gjør en viktig innsats og utsetter seg for risiko selv om de er vaksinert og bruker smittevernutstyr. De velger å gjøre det fordi situasjonen er alvorlig for mange. Dessverre har det ført til at flere ansatte er blitt smittet og har gått i isolasjon, og hjelpekapasiteten er begrenset, sier Stavrum.

Barna er viktigst

Når alarmen går på krisetelefonen Child Help Line, og et barn må reddes ut av en familie, er CWIN avhengig av støtte fra politiet. I et møte med utviklingsminister Dag Inge Ulstein i mars, fortalte CWIN-leder Sumnima Tuladhar om at smittefaren fører til krevende situasjoner.

– Vi fikk en telefon om ei jente som ble voldtatt av faren. Men politiet ville ikke være med på utrykning fordi de var redde for å bli smittet. Verdifull tid gikk tapt da vi forsøkte å overtale politiet. Dette kunne vi ikke godta, og så oss nødt til å trosse egen frykt og dra ut på egenhånd. Innen vi kom fram, hadde jenta blitt voldtatt enda en gang av faren. Det knuste hjertene våre og vi var rasende, fortalte en opprørt og gråtkvalt Tuladhar i møtet.

Politisk krise

På toppen av viruskrisen står også Nepal i en politisk krise. Fraksjoner i Nepals regjeringsparti NCP er i konflikt.

Statsminister Khadga Prasad Sharma Oli står i fare for å bli felt av et mistillitsvotum. Han ba om å oppløse nasjonalforsamlingen og utskrive nyvalg i protest mot at han ikke fikk gjennomføre politikken han ønsket. Men han har møtt motbør fra både opposisjonspartiene og flere i eget parti.

Slik smittesituasjonen er i Nepal nå, er det heller ikke realistisk å gjennomføre et nyvalg.

– Det siste Nepal trenger nå er politikere som er mer opptatt av partipolitisk maktspill enn av å løse den akutte krisen som landet og befolkningen står i, sier Stavrum.

Siste nyheter