En fotorapport fra Sri Lanka

I mars 2023 var FORUT på prosjektbesøk til Sri Lanka med elever og lærere fra Hetland videregående skole i Stavanger og Sandefjord videregående skole.

Begge skolene bidrar til mye utvikling på Sri Lanka gjennom sitt flerårige samarbeid med FORUT.

Du kan også bli en del av denne innsatsen: FORUT-fadder

Øverst i denne saken ser du hele reisefølget ved ankomst hovedstaden Colombo på Sri Lanka, der Marikkar fra samarbeidsorganisasjonen RAHAMA ønsker velkommen.

Her er en fotorapport med noen av inntrykkene fra reisen:

Utviklingssamarbeid handler om kontakt: Ane Tosterud Holte i FORUT var ansvarlig for denne reisen til Sri Lanka. Her er hun sammen med en flokk at gode samarbeidspartnere på Sri Lanka.

Elever og lærere fra Norge er alltid spent på møtet med Sri Lanka, men våre partnere i Sri Lanka er også spent på besøkene fra Norge!
Utviklingsarbeid er også møtearbeid: FORUT og reisefølget får mye felterfaring på slike reiser, men også mange møteerfaringer.

Her fra et møte med partnerorganisasjonen HLAD, Healthy Lanka Alliance for Development.

Organisasjonen mobiliserer folk i mange lokalsamfunn til å skape positive endringer i sin egen livssituasjon gjennom ulike kurs og opplæringsprogrammer.

HLAD jobber spesielt med å redusere alkoholbruk og problemer knyttet til dette, spesielt seksuell kjønnsbasert vold og annen familievold som ofte rammer jenter og kvinner.

Rus er et hinder for mye utvikling. Derfor er dette temaet også viktig for FORUT.
Mot til å si nei: Reisefølget stanset ved denne kiosken, der det hverken selges tobakk eller alkohol. -Jeg fjernet varene fordi det forsto at salget bidro til en helseskadelig utvikling i vårt lokalsamfunn, sier hun som driver kiosken.

Det krever mye mot og engasjement til å stanse et slikt salg, fordi det også rammer inntektene til familien.
Enkle kår: det er god stemning, men også enkle kår i de områdene på Sri Lanka der FORUT arbeider med økonomisk støtte fra elevene i Stavanger og Sandefjord.

Her er reisverket flettet sammen av lokalt treverk, og tettet med jord og leire. Slik skaffer mange krigsflyktninger seg et enkelt bosted i påvente av mer hjelp når de vender hjem til områdene nord på Sri Lanka, som endelig kan bidra med mineryddede områder for en etterlengtet gjenbosetting.
Ekstrem fattigdom: Mange flyktninger er også enker etter menn som falt i borgerkrigen. De er ekstremt sårbare, og mange av dem lever for under to dollar om dagen. Det betyr at det såvidt holder til mat, menn ikke noe annet.

Det betyr også at de er ekstremt sårbare for de prisstigningene landet nå opplever i etterkant av pandemien. Du kan lese mer om fattigdom og alvorlig matmangel på Sri Lanka her: Alvorlig matmangel for familier på Sri Lanka – FORUT
En grunnstein og et håp: På Jaffnahalvøya nord på Sri Lanka finnes det flere hundre bolighus og stadig flere barnehager som er bygget med støtte fra ungdommer i Norge, nærmere bestemt med støtte fra elever på Hetland VGS og Sandefjord VGS.

Her legger Ane og Kaja fra Hetland VGS ned grunnsteinen for en barnehage, og for et viktig tilbud for barn. I disse barnehagene er det lek, trygghet og faste måltider. Det er ikke alltid dette finnes hjemme i familiene.

Stadig bygges det på store områder ødelagt av tre tiår med borgerkrig, og stadig vokser små lokalsamfunn seg stadig litt sterkere på denne måten.
Trær og småskala landbruk: Ved alle bolighus som bygges, plantes det også noen trærr og busker. Det kan blant annet være mangotrær.

Dette er viktig for å gjenskape vegetasjonen som er sterkt preget av tidligere krigshandlinger og mangel på sivil aktivitet.

Slike tiltak legger også grunnlaget for enkel og småskala matproduksjon, som et bidrag til familiers matsikkerhet i krevende tider.
Formelt og korrekt: Når FORUT bygger hus til hjemvendte flyktninger nord på Sri Lanka sammen med videregående skoler i Norge, må det selvsagt også skje i samarbeid med lokale myndigheter. Tomter skal måles opp og ventelister med familier skal håndteres.

FORUTs bidrag skal skje på en koordinert måte sammen med de hjelpetiltakene lokalsamfunnet selv setter i gang. Alt det formelle og juridiske er på plass for hvert enkelt hus og hver enkelt familie som flytter inn.

Dette er en viktig start på et nytt og bedre liv i fred på hjemstedet, og det er starten på et fortsatt hardt arbeid for økte inntekter og trygghet for familiene som hjelpes i gang med husene vi overleverer våren 2023.
Et avtrykk av Sandefjord på Jaffna: FORUT har samarbeidet med Sandefjord videregående skole i seks år, og har i 2023 signert en ny treårig samarbeidsavtale. Dette er et fantastisk og viktig samarbeid for mange familier og enkeltpersoner nord på Sri Lanka.

Med støtte fra elevene i Sandefjord tar de steget ut av fattigdom som flyktninger, og inn i egne hus der de opprinnelig kommer fra. Logoen til Vestfold fylkeskommune og Sandefjord VGS er kjente navn og begreper for stadig flere nord på Sri Lanka!
Hektisk program, og tid for mange inntrykk: Naghan er elev på Sandefjord videregående skole.

Hun er en av elevene som fikk oppleve mye av det skolen bidrar til på Sri Lanka på reisen i mars 2023.

Midt oppe i all varmen og alle hektiske og uvante inntrykk, var det også tid til hvile og gode måltider. Fruktfatene på Sri Lanka er både imponerende og velsmakende!
Tusen takk: Bandula er leder for FORUTs partnerorganisasjon FRIENDS, Forum for Rural Income and Environmental Development Services.

FRIENDS har hovedfokus på kvinnelig entreprenørskap, og viderefører tiltakene for å sikre arbeid og inntekt for økonomisk inaktive kvinner. Kvinnene er ofte helt uten egen inntekt i Sri Lanka, og ofte bærer de svært mye omsorgsansvar for store familier på egne skuldre. Av den grunn befinner de seg ofte i en særlig vanskelig og krevende livssituasjon.

Kvinnene i FRIENDS sine prosjekter får opplæring i ulike fag, hjelp til å komme i gang med produksjon, samt veiledning i markedsføring og markedsanalyser. De er med i såkalte Livelihood Facilitation Centres, som er ressurssentre der kvinnene kan møtes, utveksle erfaringer og selge sine produkter.
Livelihood Facilitation Centre: Helt nord på Jaffna finner vi denne fine samlingen av mange kvinner og noen menn i et fellesskap for lokal utvikling.

I dette lille lokalet har de sin faste møteplass og salgssted for mange ulike produkter som de selger til inntekt for sine familier. FRIENDs støtter mange slike steder på Jaffna.
Takk og lov for trygge og gode sjåfører: Ane har mye ansvar som reiseleder, men vet også at hun har mye god hjelp i Thavam og de andre sjåførene.

De bringer reisefølget trygt fram overalt, og bidrar til å løse alle praktiske utfordringer underveis.

En av de store utfordringene er å sørge for nok diesel på tanken, i et land som sliter med å skaffe både diesel og mange andre varer som er helt nødvendig for at samfunnet skal fungere i hverdagen.
Et hjertelig møte: Denne familien skal nå flytte fra palmehytta i bakgrunnen og inn i et nytt hus, takket være innsatsen til Sandefjord-elevene.

Til husene hører det også til et toalett og en brønn med trygt drikkevann. To elever og lærer Aud-Mari tar med mange inntrykk hjem.

Da dette bildet ble tatt, la besøket fra Sandefjord ned grunnsteinen til to nye bolighus her. Dette er det ekte arbeidet bak FORUTs slagord: verden kan forandres!
Vakkert, tross alt: Det er harde tider på Sri Lanka. Landet er ute av borgerkrig, og har brukt mange år på minerydding i nordområdene. ‘

Landet opplevde den katastrofale tsunamien i 2004, som tok livet av om lag 35.000 mennesker på Sri Lanka.

Nå skal folk på denne øya komme seg på beina etter pandemien, som har ført landet rett inn i den største økonomiske krisa siden landet ble selvstendig i 1948.

Her finner du en tidligere publisert artikkel om Patmaroge, som nå er på plass i sitt eget hus med støtte fra ungdommer i Norge, og som endelig tør håpe på at livet stadig vil bli litt bedre nå: Drømmen om fred – og nok mat – FORUT

Siste nyheter