En kongress for utvikling

FORUT er medlem i Actis, en norsk paraplyorganisasjon for en ansvarlig ruspolitikk. I slutten av april vedtok kongressen i Actis en alkoholpolitisk plattform som er viktig for FORUT og de 38 andre medlemsorganisasjonene.

Actis vedtok en bred alkoholpolitisk plattform, der det også ble lagt vekt på Norges internasjonale rolle. Paraplyorganisasjonen mener det er viktig at alkoholpolitikken må være en sentral del av den internasjonale utviklingspolitikken, fordi rus ofte er et hinder for utvikling. 

FORUTs innspill

Seniorrådgiver Øystein Bakke i FORUT ba i debatten om at Actis er spesielt oppmerksom på utrykket «harmful use of alcohol» i dokumenter fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). 

Dette utrykket er resultatet av et politisk kompromiss. FORUT mener det beste uttrykket i en alkoholpolitisk sammenheng er fokus på totalforbruket, uten at det kalles «harmful use of alcohol».

Videre la Øystein Bakke fram et forslag om at kongressen vedtar et eget punkt med krav om at Norge må ta en aktiv rolle i den globale alkoholpolitikken gjennom internasjonale organisasjoner som WHO, FN og regionale samarbeidsfora. Dette ble enstemmig vedtatt.

En uttalelse fra kongressen

Kongressen vedtok også en uttalelse med overskriften Helse før næringsinteresser i internasjonal ruspolitikk. FORUT har vært aktivt med i å utarbeide tekstforslaget: 

Alkohol er en vesentlig årsak til at vi langt fra er i rute for å nå flere av de globale bærekraftmålene. Det er imidlertid mulig å nå målene om redusert fattigdom, god helse og økt livskvalitet dersom folkehelse prioriteres foran økonomisk gevinst i internasjonal ruspolitikk.

Actis foreslår følgende løsninger for å nå bærekraftsmålene: 

 • Redusere investeringene og på sikt trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av alkoholindustrien. 

• Norge må bruke bistandspolitikken for å fremme alkoholpolitiske virkemidler som en løsning på fattigdoms- og helseproblematikk.

• Økte midler til Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt globale folkehelsearbeid på rusfeltet.

Les hele den politiske uttalelsen her.

Velkommen til mer samarbeid

Fra FORUT deltok også seniorrådgiver Ingvar Midthun. I sitt debattinnlegg understreket han verdien av Actis-organisasjonenes ruspolitiske innsats lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Dette er en god plattform for en restriktiv alkoholpolitikk som tar viktige sosiale hensyn og helsehensyn nasjonalt og internasjonalt, understreket han. 

Midthun presiserte også at FORUT alltid arbeider for en lokalt ledet utvikling, fordi det sikrer folk medbestemmelse og påvirkning der de bor. Dette gjelder også på rusfeltet, ved at arbeid og erfaringer kan deles mellom organisasjoner i Norge og partnere og enkeltmennesker i FORUTs samarbeidsland.

– Norge har en konsultativ rolle i WHO, og vi kan bruke denne rollen enda bedre når vi står samlet i viktige standpunkt, understreket Midthun.

Han avsluttet med å oppfordre alle til å bli med i et internasjonalt engasjement for gjøre barn tryggere – ved å bli med som FORUT-faddere.

Valgt inn i styret

Mirjeta Emini sitter i FORUT-styret, og hun ble etter forslag fra FORUT også valgt inn som nytt styremedlem i Actis. Emini jobber til daglig som fagrådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Les mer om Actis og kongressen.

Mirjeta Emini sitter i FORUT-styret. Hun ble også valgt inn i styret i Actis på årets kongress. Seniorrådgiverne Øystein Bakke og Ingvar Midthun stilte også for FORUT på kongressen.

Siste nyheter