En satsing på FORUT Bedriftsfadder

Våren 2023 inviterer FORUT små, mellomstore og store bedrifter og organisasjoner til et samarbeid gjennom FORUT Bedriftsfadder. Målet er at enda flere samarbeidspartnere kan bidra til viktig utviklingssamarbeid i FORUTs samarbeidsland og mer innsats omkring bærekraftsmålene.

Verdien av samarbeid

Generalsekretær Ida Oleanna Hagen er meget godt fornøyd med de bedriftene, organisasjonene og enkeltpersonene som allerede er nære samarbeidspartnere i FORUTs arbeid, men hun mener det også er rom for at mange flere blir med i et slikt samarbeid. -Bærekraft og samfunnsansvar handler om å se verdien av både et lokalt og globalt engasjement. Skal vi lykkes med å minske forskjeller og urettferdighet, må vi kort og godt samarbeide mer og bedre, sier Ida. Hun mener FORUTs arbeid i seks land i Asia og Afrika er godt egnet for mer samarbeid med bedriftsfaddere i Norge. -Dette handler om hva vi sammen kan få til å samarbeidslandene, men det handler også om at vi kan utvikle gode og kulturbyggende tiltak med både små og store bedrifter og organisasjoner i Norge!

Velkommen til næringslivslunsj eller møte med FORUT!

Som en del av satsingen på at flere bedrifter og organisasjoner skal bli med i FORUTs arbeid, inviterer FORUT nå til to næringslivslunsjer i mars og april. Det ene lunsjmøtet er i Oslo tirsdag 28.mars, mens det blir et tilsvarende møte i Gjøvik tirsdag 25.april. Se invitasjon og meld deg på en slik lunsj her http://www.forut-bedriftsfadder.no

Ta kontakt for samarbeid

I tillegg til disse to næringslivslunsjene, er FORUT også klare for andre tilrettelagte møter med bedrifter og organisasjoner over hele landet, sier Ida Oleanna Hagen. -Vår erfaring er at samarbeidspartnere i Norge raskt ser verdien, nytte og gleden over et samarbeid over tid. Derfor er slike samarbeid så viktige for oss, og derfor kommer vi gjerne på bedriftsbesøk med mer informasjon og dialog om hva vi kan få til sammen.

Her kan du lese om hvordan vi samarbeider med Torghatten AS https://forut.no/torghatten-hjelper-jenter-i-krise-i-nepal/

Samarbeid er nøkkelen til alt utviklingssamarbeid i regi av FORUT. Her er generalsekretær Ida Oleanna Hagen sammen med lederen i partnerorganisasjonen FRIENDS på Sri Lanka, Bandula Wijesinghe.

Siste nyheter