– Fastbundet og alene hele dagen

God psykiske helse er viktig for utvikling. I påska kan du se en reklamefilm på TV2 som forteller en hjerteskjærende historie som dessverre er realiteten for mange barn med psykiske lidelser i Nepal.

Det fattige landet har en lang historie med blodige borgerkriger og voldsomme jordskjelv. Mange barn er rammet av psykiske lidelser og traumer, men det finnes ikke noe behandlingstilbud. Ikke før nå.

Nepals første barnepsykiatriske klinikk er et samarbeidsprosjekt mellom FORUT, norske psykiatere og barnerettighetsorganisasjonen CWIN Nepal. Takket være private givere, næringsliv og FORUT-faddere blir prosjektet realisert, men det mangler fortsatt midler før klinikken og driften er ferdig finansiert.

I tillegg har koronapandemien skapt nye behov for psykiatrisk oppfølging av barn og unge, og viktig finansiering av tilbudet forsvinner. Koronaviruset rammer de mest sårbare hardest. Derfor håper vi du vil delta i FORUTs #solidaritetsaksjon.

Slik kan du gi:

Barn fra Norge – historie fra Nepal

Psykisk sykdom er i stor grad fortsatt et tabu i mange land, og mennesker med psykiske problemer opplever stigma, ekskludering og manglende eller feil behandling.  Uten et behandlingstilbud blir barn med psykiske lidelser i Nepal både isolert fra resten av samfunnet, misforstått og utsatt for hendelser som er i strid med barnerettighetene.

Historien i reklamefilmen er dessverre ikke unik i Nepal. Dr Arun Raj Kunwar, som inntil nylig var landets eneste barnepsykiater, har møtt flere pasienter med slik bakgrunn og blitt dypt berørt av det. I fire år har han drevet en liten barnepsykiatrisk avdeling i små kontorer og med lite ressurser på Kanti barnesykehus i Katmandu. Snart vil det bli en helt annen hverdag når den nye klinikken står klar i løpet av 2020.

«Jeg sitter fastbundet og alene hele dagen» 

Personvernet står ekstra sterkt for barn – og særlig barn med psykiske lidelser. Derfor ønsker vi ikke at disse barna forteller historiene sine selv. Men vi kan gjøre det ved å anonymisere barna. Historien i filmen står i sterk kontrast til det behandlingstilbudet vi har i Norge. Ved å ha et barn fra Norge i TV-bildet ønsker vi å vise kontrasten mellom historiene til barna i Nepal og hverdagen for barn i Norge.

Filmen begynner med sitatet «Jeg sitter fastbundet og alene hele dagen». Barn med ulike psykiske lidelser som ikke klarer å kontrollere handlingene sine er utfordrende for familien og lokalsamfunnet. Uten behandling kan det være vanskelig å sende barna på skolen. Familiene er redde for hva barna kan gjøre når de er på jobb.

Løsningen blir å binde de fast så de ikke gjør skade på seg selv eller andre. Barna sitter dermed isolert og alene hele dagen, noe som ikke bidrar til å gjøre situasjonen bedre. Dette er gjort fordi man ikke ser andre løsninger og ikke har andre muligheter. Det er ikke tvil om at alle vil det beste for barna sine, og derfor fortsetter dette med sitatet med «Jeg er syk, og familien min er redd jeg skal skade meg selv eller andre».

Se reklamefilmen her


Les mer om FORUTs #solidaritetsaksjon for de mest sårbare.

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som driver utviklingssamarbeid i seks land i Asia og Afrika under temaene barnerettigheter, kvinner og likestilling, rus som utviklingshinder og psykisk helse.

Siste nyheter