Gjør opp status for bærekraftsmålene

Norge har nylig levert sin rapport om oppnåelse av bærekraftsmålene for 2021, Voluntary National Review (VNR). FORUT har ledet arbeidet med å oppsummere mål 3 om god helse.

VNR er resultat av et samarbeid mellom myndigheter, privat sektor og sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge, og alle har bidratt med sine vurderinger om hvordan Norge ligger an for å nå de ulike bærekraftsmålene.

Bærekraftsmål 3 handler om gode helse og livskvalitet for alle. Mye av FORUTs virksomhet gjelder dette, og Ane Tosterud Holte, internasjonal programkoordinator i FORUT, har ledet arbeidet med sivilsamfunnets bidrag på dette området. Med seg i gruppa har hun hatt blant annet andre bistandsaktører, friluftsorganisasjoner og andre aktører innen helse

– Helse er et av de viktigste områdene innen utviklingspolitikken. Uten god fysisk og psykisk helse er det vanskelig å både ta vare på seg selv og andre, og vår helse er dermed en forutsetning for utvikling, sier Holte.

Ikke-smittsomme sykdommer er nå den viktigste årsaken til sykdom og død globalt. For FORUT har det derfor vært viktig å løfte fram alkohol som risikofaktor og arbeidet med global mental helse.

For den globale helsepolitikken var det et stort framskritt da Norge lanserte en egen strategi og handlingsplan for ikke-smittsomme sykdommer for norsk utviklingssamarbeid. Særlig viktig var det at alkohol var inkludert som en av fem risikofaktorer og at psykisk uhelse er har blitt inkludert som en faktor for tidlig død for første gang. Men det gjenstår å se om Norge prioriterer kampen mot ikke-smittsomme sykdommer og global psykisk helse for alle i sitt utviklingssamarbeid.

– Vi sier hele tida at det viktigste vi har er mellom øra, og vi mener at det også må gjelde utenfor Norges grenser. Skal vi nå bærekraftsmålene må dette arbeidet styrkes, både i Norge og globalt. Det fikk vi tydelig fram i rapporten, sier Holte.

Her kan du lese dokumentet.

Ane Tosterud Holte, internasjonal programkoordinator i FORUT.

Siste nyheter