Hvilket mål er viktigst for deg?

Vet du hvilket av FNs bærekraftsmål som tar vare på det du bryr deg om? Nå kan du teste deg selv og finne ditt bærekraftsmål på verdensviktigstemål.no.

Bærekraftsmålene til FN er planen vi har for en bedre fremtid og en mer bærekraftig verden. Det tar vi på alvor.

FORUT bidrar til mange av FNs bærekraftsmål gjennom langsiktig utviklingssamarbeid med partnere i Asia og Afrika, som for eksempel bekjempelse av fattigdom (mål 1), god utdanning (mål 4), likestilling (mål 5) og mindre ulikhet (mål 10).

Det viktigste målet for FORUT er nr. 3 om god helse og livskvalitet. At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Les mer om FORUTs arbeid med bærekraftsmålene.

Kunnskapskampanje

I sin nye kampanje ønsker Norad å spre kunnskap og pirre nysgjerrigheten gjennom en «valgomat» der du finner «ditt bærekraftsmål». Kampanjen sparkes i gang onsdag 28. oktober og FORUT er med.

– For å ta gode valg trenger vi kunnskap. De fleste mennesker har saker de engasjerer seg i, både lokalt og globalt. De små valgene i hverdagen eller de store beslutningene i livet kan i mange tilfeller knyttes til ett eller flere bærekraftsmål. Men dette er det ikke alle som vet. Derfor ønsker vi gjennom denne kampanjen ikke bare å engasjere, men også å spre kunnskap om bærekraftsmålene, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell.

– «Bærekraftomaten» viser på en enkel og interessant måte hva bærekraftsmålene handler om – og hvordan de direkte angår deg og meg, forklarer Norads direktør. 

Ta testen: Hvilket bærekraftsmål er viktigst for deg?

Global dugnad

Bærekraftsmål nummer 17 handler om at vi må samarbeide for å nå målene. Derfor har Norad alliert seg med FORUT og mer enn femti bedrifter, kommuner, skoler og organisasjoner som ønsker å engasjere seg i kampanjen. De har alle til felles at de ønsker å gjøre en innsats for at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030.

– Hver og en av oss kan og bør gjøre en innsats i egne liv for å leve mer bærekraftig. I tillegg er det helt avgjørende at både politikere, sivilsamfunnet, akademia og næringslivet engasjerer seg og tar sin del av ansvaret, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

– Korona-pandemien har vist at vi er i stand til å endre våre vaner og bidra i en felles dugnad for å bekjempe viruset. Vi har forstått hvor viktig det er at ALLE bidrar på tvers av sosiale lag og landegrenser, understreker Solhjell.

Siste nyheter