Koronastatus i FORUTs prosjektland 1. mai

Det er strenge restriksjoner og smitteverntiltak i FORUTs prosjektland og derfor relativt liten spredning av covid-19. Lockdown er en belastning for mange sårbare mennesker, og i flere land er FORUTs partnere i dialog med myndighetene for å kunne reise ut og bidra der det trengs mest.

Det er fortsatt slik at konsekvensene av nedstengte samfunn og strenge restriksjoner skaper større frykt og problemer enn spedningen av viruset. Her følger det som er nytt siden vår koronastatus forrige uke.

Nepal

Det er fortsatt ingen dødsfall fra covid-19 i Nepal. Det er nå 57 registrerte smittetilfeller. Nedstengingen av landet varer foreløpig til 7. mai.

Det står etter forholdene bra til på CWINs institusjoner og det er lite nytt å melde siden forrige uke. Det barnepsykiatriske teamet ved Kanti barnesykehus fortsetter å drive opplæring for helsepersonell og lærere.

I Dolakha driver CWIN og Tuki forberedelse til perioden etter lockdown. De regner med at det vil bli registrert mange flere tilfeller av vold og hendelser i hjem som nå er isolert. Organisasjonene er i dialog med myndighetene for å få lov til å reise ut med frø slik at flere kan lage seg egne kjøkkenhager.

India

Helsemyndighetene i India har bekreftet 33.049 smittetilfeller per 30. april. Første uka i mai vil det tidligst bli lempet på restriksjonene i landet. I staten Karnataka, der FORUTs partnere APSA og CWC jobber, har bedriftene fått tillatelse til å starte produksjon igjen fra 4. mai, men skoler og universitet vil fortsatt holde stengt til over sommeren.

FORUTs partner CWC, som jobber med barnerettigheter, har bistått myndighetene i Karnataka med råd som nå sendes ut til alle organisasjoner som jobber med barn.

Sri Lanka

Det har ikke vært noen dødsfall på grunn av covid-19 i Sri Lanka siden begynnelsen av april. Den siste uken har det vært 31 nye tilfeller og totalt 619 registrerte med korona. Landet har 7 dødsfall på grunn av viruset.

Tidligere har det bare vært visse distrikter som har hatt portforbud, men fra i går og til og med mandag vil det være portforbud for hele øya. Det vil også begrense arbeidet til FORUTs fire partnerorganisasjoner.

Malawi

Landet har hatt 37 smittetilfeller og 3 dødsfall. Presidenten har satt ned en ny arbeidsgruppe med fagfolk for å informere og lede arbeidet med viruset. Den erstatter en koronakomité som har vært under kraftig kritikk. 

Et vedtak om å gå inn i lockdown ble stoppet av massive protester i befolkningen, og en kjennelse fra Human Rights Defenders Coalition om å ikke gjennomføre lockdown er opprettholdt av høyesterett. Visepresidenten har uttalt at å tvinge befolkningen til å holde seg i hjemmene sine uten å gi dem mat vil være å dømme dem til å dø av sult.

Sierra Leone

Det er 124 registrerte smittetilfeller og 7 dødsfall i Sierra Leone så langt. Sju distrikter har fått viruset. Det er påbudt med ansiktsmaske når man er på offentlige steder, men det er mange som ikke følger påbudet. Presidenten er fortsatt i karantene etter at en person i sikkerhetsstyrken hans fikk bekreftet covid-19-smitte.

I et fengsel hvor en innsatt testet positivt for koronaviruset har det vært et dramatisk opprør. Det oppsto en brann og to fengselsbetjenter og fem fanger mistet livet.

FORUTs to partnerorganisasjoner, FoRUT og Pikin to Pikin, jobber med å spre informasjon gjennom kringkasting, hygienetiltak og har tillatelse fra myndighetene til å bevege seg mellom distriktene til tross for at landet stengt ned.

Zambia

I løpet av ett døgn den siste uken fikk landet 8 nye smittetilfeller. Totalt har 84 fått påvist covid-19 og 3 er døde. 15 av de smittede er helsearbeidere. 

Det er påbudt med ansiktsmaske og myndighetene ønsker å masseteste befolkningen. Det meste i samfunnet holdes stengt, og nå har myndighetene kommet på banen med en krisepakke for mellomstore bedrifter som er rammet hardest av krisen.

Siste nyheter