Krisen vokser i India: FORUT bidrar med nødhjelp

Flere stater i India har gått inn i en ny lockdown mens tallene på smittede og døde stiger dramatisk. Slumbefolkning i millionbyer som Bangalore og Hyderabad står uten inntekt og mat, og de er i ferd med å miste håpet. FORUT bidrar nå med nødhjelp for å nå ut til de mest sårbare.

Det er en fortvilet situasjon: India opplever en enorm økning i antall smittede og døde, og sykehusene sliter med mangel på oksygen og kapasitet. For fattige familier i slummen er det imidlertid tap av inntekt som truer mest. Mange familier er kastet ut i akutt nød og kan ikke sette mat på bordet. Det fører til mer underernæring og sult. 

FORUT distribuerer mat, vann, elementære medisiner og smittevernutstyr til fattige familier i slummene gjennom de lokale partnerorganisasjonene Association for Promoting Social Action (APSA) og The Concerned for Working Children (CWC). FORUT bidrar nå med ekstra midler for å kunne intensivere nødhjelpsarbeidet, og har startet en innsamlingsaksjon for å mobilisere støttespillere i Norge.

Må dekke grunnleggende behov

– Denne smittebølgen er den tøffeste til nå. Våre lokale partnere i India er tydelige på at det viktigste er å dekke de mest grunnleggende behovene hos de fattige og sårbare familiene, i en situasjon hvor samfunnet stenges ned og hvor all inntekt faller bort for mange. Derfor har vi bevilget ekstra midler til nødhjelpsarbeidet og håper at flere vil bidra i dugnaden, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

FORUT er en av få norske bistandsorganisasjoner som har utviklingssamarbeid i India. APSA og CWC er godt etablert i de kriserammede områdene og har derfor den nødvendige kontakten og kunnskapen for å nå menneskene som trenger det mest. De har drevet utstrakt hjelpearbeid siden mars i fjor og har med stor bekymring sett at koronakrisen vokser i omfang. 

Samtidig som behovet for nødhjelp blir større, gjør også nye nedstenginger at arbeidet blir vanskeligere. Det er krevende å få tak i nødvendige varer og utfordrende å få dem distribuert videre. Heldigvis bidrar frivillige i slumområdene der APSA har drevet utviklingsarbeid i lang tid.

Kritisk for mange i slummen

Her bor folk tett, og store familier kan være samlet på få kvadratmeter. Det er svært begrenset tilgang til rent vann. Derfor er det i praksis umulig å holde tilstrekkelig avstand og følge smittevernregler for mange.

FORUTs partnere driver også viktig informasjonsarbeid blant barn og unge om koronasituasjonen.

– Spredning av informasjon bidrar til å forebygge smitte og sette barn og unge i stand til å vite hvilke rettigheter og muligheter de har. Men det er også viktig for å lindre uro og frykt og forhindre vold og overgrep, sier Hagen.

Du kan bidra!

Situasjonen i India er alvorlig, men du kan hjelpe FORUT i dette arbeidet. Her er ulike måter du kan bidra på:

– Tusen takk til deg som er FORUT-fadder eller på andre måter støtter FORUTs arbeid. Våre partnerorganisasjoner i Asia og Afrika gjør en enorm innsats for de mest sårbare i koronakrisen, og det er blant annet takket være givere og støttespillere i Norge, sier Hagen.

FORUTs partnere i India distribuerer mat, vann, elementære medisiner og smittevernutstyr til fattige familier i slummene.

Siste nyheter