Ny rapport lansert – Alkoholens påvirkning på kvinner og barns rettigheter

Som del av kampanjen Oljefondets alkoholproblem, ble en ny rapport om alkoholens påvirkning av kvinner og barns rettigheter lansert mandag 25. november. Rapporten viser hvordan kvinner og barn opplever negative konsekvenser av egen og andre personers alkoholbruk, ofte en mann.

Rapporten er skrevet av Dr Anne-Marie Laslett og Megan Cook ved Centre for Alcohol Policy Research ved La Trobe University i Melbourne på vegne av FORUT.

Rapporten dokumenterer flere ulike negative konsekvenser av alkoholbruk. Alkohol påvirker den økonomiske situasjonen og kan etterlate kvinner og barn med udekkete behov. Alkohol er også knyttet til frykt, der vold i nære relasjoner ofte henger sammen med alkoholbruk. Rapporten peker videre på hvordan egen og ikke minst andre omsorgspersoners drikking påvirker rett til helse og utdanning.

Rapporten er en kunnskapsoppsummering, og oppsummerer forskning som viser at alkohol er en viktig faktor for flere av FNs bærekraftsmål, blant annet mål 3 om God helse, mål 5 om Likestilling mellom kjønnene og mål 10 om Mindre ulikhet.

Rapporten ble lagt fram på et seminar på Kulturhuset i Oslo der Redd Barna, Kreftforeningen og tankesmien Agena deltok med innlegg i tillegg til rapportpresentasjonen av Anne-Marie Laslett.

Du kan leser mer om kampanjen Oljefondets alkoholproblem her og følge kampanjen på Facebook.

Generalsekretær i FORUT Ida Oleanna Hagen under lanseringen.

Siste nyheter