Oddbjørg støttet FORUT i 40 år

Oddbjørg Sandberg var en forkjemper for internasjonal solidaritet og en varm FORUT-støttespiller i 40 år. Da hun gikk bort valgte datteren og sønnen å donere 100.000 kroner til FORUT. Det vil hjelpe utsatte barn i nord-områdene på Sri Lanka.

Oddbjørg Sandberg døde 5. april i år, nesten 99 år gammel. Hun var ivrig medlem i NGU og IOGT helt fra tenårene. 

– For mor var internasjonalt solidaritetsarbeid viktig, og hun hadde alltid et varmt hjerte for barna, sier hennes datter Grete Sandberg, og fortsetter:

– Hun heiet på Cey-Nor-prosjektet, som NGU startet på slutten av 60-tallet, og var begeistret da FORUT ble grunnlagt i kjølvannet av det i 1981.

Les mer om Cey-Nor og FORUTs historie: 40 år for utvikling

Generøs gave

Grete forteller at Oddbjørg bidro økonomisk til FORUT gjennom alle år, ikke minst ved at gaver ved egne runde jubileer gikk til FORUT. I tillegg var Oddbjørg et aktivt medlem i IOGT. I den lokale foreningen hun tilhørte i Molde, losje Broderkjeden-Uredd, var hun pådriver og bidragsyter til utlodninger på møtene, hvor samlet overskudd årlig ble sendt til FORUT. 

Grete og hennes bror, Frank Sandberg, har i likhet med sin mor alltid hatt et stort engasjement for FORUTs arbeid. De har nå gitt en generøs gave på kr 100.000 i forbindelse med sin mors bortgang. De ønsker at pengene går til arbeid på Sri Lanka og gjerne komme barn og unge til gode.

Matkrise på Sri Lanka

For landansvarlig for FORUTs partnerorganisasjoner på Sri Lanka, Ane Tosterud Holte, er dette en svært gledelig melding å få i en dramatisk tid.

– Sri Lanka opplever i disse dager sin verste periode i pandemien. Nå er landet under lockdown. Det har vært så mange runder med kraftige restriksjoner, og konsekvensene påvirker de fattige mest. Fattige familier som lever fra hånd til munn mister hele eller deler av inntekten sin, barn får ikke gått i barnehage eller skole og volden øker i hjemmene, forteller Ane.

Etter pandemien opplever også Sri Lanka en matkrise på grunn av høye lån og manglende utenlandsk valuta. Sri Lanka har dermed begrenset import av mat og jobber med å innføre et rasjoneringssystem. Det øker matvareprisene og gjør situasjonen enda vanskeligere.

Hjelper barn i nord-områdene

Ane forteller at FORUTs partnerorganisasjoner RAHAMA og FRIENDS med pengene fra familien Sandberg vil hjelpe utsatte barn i nord-områdene på Sri Lanka.

FRIENDS vil hovedsakelige støtte barn som er på vei til å falle ut av skolen med utstyr og mat i sine prosjektområder. RAHAMA kan med disse midlene støtte over 100 barn fra fattige familier med hjelp til skolegang, helsehjelp og ernæring i sine prosjektområder.

– FORUT takker varmt for støtten. Oddbjørgs engasjement for FORUTs arbeid – og særlig for Sri Lankas unge befolkning – er en stor inspirasjon for oss og våre kollegaer i partnerorganisasjonene, avslutter Ane.

Siste nyheter