Stort arbeid, liten inntekt

Sri Lanka er hardt rammet av politiske og økonomiske kriser etter pandemien – og det mange mener er svært dårlig politisk ledelse. Da er det fint at det finnes kvinner med superkrefter.

Majroji er 50 år, med fire utflyttede barn og en mann på stadig leting etter arbeid og inntekt. Selv har hun overtatt rekefisket i lagunen, som tradisjonelt er drevet av menn.

Hun har tre garnfeller i lagunen, med to teiner i hver felle. Fangsten er fra rundt 500 gram til 4-5 kilo, og dermed varierer inntekten voldsomt. Men arbeidsinnsatsen varierer ikke mye. Det er utsetting av garn og feller hver ettermiddag, og tilbake etter fangsten i grålysningen. 

Noen kroner hver dag

Noen dager gir dette arbeidet et resultat på 20 kroner i inntekt. På de beste dagene trekker hun inn reker for 150 kroner.

Når garnene er slitt i stykker, er det hardt å finne penger til nye, med slike inntekter som stort sett går til mat hver dag.

Derfor får Majroji og andre fiskerkvinner litt støtte fra FORUTs partnerorganisasjon, FRIENDS, til kjøp av nye garn. Slik berges familier fra sult i disse vanskelige tidene med priser som stiger og inntekter som faller. 

Støtte til inntektsgivende arbeid

I tillegg til støtten til rekefiskere, støtter FORUT og våre lokale partnerorganisasjoner kvinnegrupper mange steder på Sri Lanka. Dette er grupper som driver produksjon av lokale varer til det lokale markedet, slik at de sikrer et minimum av inntekt til mat for familien.

Med enkle tiltak som innkjøp av produksjonsutstyr, bidrar vi til oppstart og videreutvikling av slike små produksjonsmiljøer nord på Sri Lanka. Vi bidrar også til igangsetting av små spare- og lånegrupper for kvinner. Inntektene og investeringsmulighetene fra dette brukes i mange familier, slik at barn kan vokse opp i litt bedre og litt tryggere omgivelser enn før.

Bli med på FORUTs innsats for å gjøre barn tryggere. Som FORUT-fadder bidrar du med valgfritt beløp fra 150 kroner i måneden.

Siste nyheter