Våre barn. Vår utvikling.

Barn og unges engasjement i Norge er mye av grunnlaget for at FORUT kan gi barn og unge i Asia og Afrika en reell makt til å endre sine liv. Det er vi svært takknemlig for. Men vi er også stolte over at vi har bidratt i utviklingen blant barn og unge i eget land, gjennom delt kunnskap i vår egen barneaksjon. Rundt 1300 barnehager og barneskoler er med i FORUT Barneaksjonen i 2019/2020.

Barn og unge over hele landet har gjennom barneaksjonen bidratt til en lang rekke prosjekter for barns rettigheter, beskyttelse og skolegang i FORUTs seks samarbeidsland. Nå bygger vi for eksempel Nepals første barnepsykiatriske klinikk, og kan starte det viktige arbeidet med barns psykiske helse i landet.

En utviklingsdugnad 

Organisasjoner som FORUT er avhengig av en folkelig oppslutning for å kunne drive sitt arbeid. Det er bakgrunnen for at norske barnehager og barneskoler ble invitert med på en utviklingsdugnad i 1988, i form av FORUT Barneaksjonen. Ideen var at våre barn i Norge skulle lære om barn i andre land, og samtidig bidra til at barn i andre land kunne få bedre beskyttelse, skolegang og levekår. Slik har det fortsatt hvert år, og i forrige barneaksjon har anslagsvis 65 000 barn i norske barnehager og barneskoler lært om fem år gamle Sivatas på Sri Lanka. Femåringen og hans familie har vært krigsflyktninger, men sammen med FORUT bygger de seg nå ei ny framtid nord på Sri Lanka. Livet på flukt er over, og barn i Innlandet har bidratt til at barn som Sivatas kan flytte inn i nye hus og starte på et bedre liv. I høst flytter barneaksjonen oppmerksomheten til Sierra Leone, der barn blir kjent med landsbyjenta Nanah. 

Generalsekretær i FORUT, Ida Oleanna Hagen.

Her vi bor – og resten av verden 

Det er langt fra Norge til Sri Lanka og Sierra Leone. Med fortellinger, sanger og filmer reduserer FORUT avstanden, og barn opplever kontakt med jevnaldrende helt andre steder i verden. Gjennom lek, læring og undring har våre barn lært om andre barns levesett og levekår, og de har hørt om FNs barnerettigheter. Noe er ganske likt, noe er veldig annerledes. Noe er rettferdig, noe er urettferdig. FORUT håper også at våre barn har opplevd at verden egentlig er et ganske lite sted, uansett hvor du bor. Slik sett handler ikke barneaksjonen om «noen andre». Den handler om «oss» og vår felles utvikling. Den handler om hvordan vi med samarbeid kan skape mer trygghet og en bedre framtid for barn som Sivatas og Nanah. Barneaksjonen handler om barns egen læring og refleksjon, og om hvordan vi kan bli bedre på å bygge toleranse og vennskap mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. 

Et økonomisk fundament 

FORUT Barneaksjonen samler altså eventyrlige 1300 barnehager og barneskoler i Norge til innsats hvert år. Barna og deres familier samles til aktiviteter og egne arrangementer, og bidrar på den måten med noen tusen kroner til prosjekter for barn i andre land. Det er når vi samler denne innsatsen at det oppstår noe virkelig stort og viktig i arbeidet for barns rettigheter; barn i Norge sender årlig inn flere millioner kroner til FORUTs bistandsarbeid. Dette bidrar til viktig innsats for barn som Sivatas og Nanah gjennom husbygging, skolebygging, brønnboring og helseinnsats. 

Verden kan forandres 

«Vær forandringen du vil se i verden», er et kjent sitat av Indias Mahatma Gandhi. FORUT mener at vi bidrar til en slik forandring gjennom vår barneaksjon og vårt bistandsarbeid. Vårt mål om en utviklingsdugnad i 1988 har blitt til en landsomfattende innsats for barns rettigheter og muligheter. 1,5 millioner barn i Norge har engasjert seg gjennom tretti år, og de senere årene har også flere bedrifter og videregående skoler i Innlandet inngått samarbeidsavtaler med FORUT. Det er dette som skaper folkelig oppslutning, og som legger grunnlaget for andre store inntektskilder og resultater for Innlandets eget utviklingsorganisasjon.  

I begynnelsen av juni kunne vi derfor signere en ny rammeavtale med Norad som sikrer FORUT 154 millioner kroner til utviklingsarbeid de neste fem årene. Når vi legger alt dette sammen, får FORUT den kraften organisasjonen trenger til å skape varig og bærekraftig utvikling for tusenvis av barn og familier i våre samarbeidsland. 

Barns iboende kraft 

Som ung student og styremedlem i FORUT for snart tretti år siden, møtte jeg Lakshapati i Bangalore, sør i India. Han har viet mye av sitt liv til en innsats for barns beskyttelse og rettigheter i hjemlandet. Jeg husker godt noe av det han sa da vi møttes for første gang i et prosjektsamarbeid: «Barn som er tvunget til å flytte hjemmefra og som overlever et liv på gata har enorme ressurser. De må få muligheten til å bruke disse ressursene.» Det ble en tankevekker jeg har trukket med meg. Men samtidig handler dette om mange flere barn. Det handler om alle barns iboende kraft, og om hvordan vi gjennom et stort samarbeid kan skape utvikling for oss alle. Det handler om hvordan du og jeg bidrar til barns trygghet og rettigheter i eget hus, i eget land og i resten av verden.  

Takk til alle barn i Norge, som setter FORUT i stand til å være Innlandets egen bistandsorganisasjon og forkjemper for barns rettigheter.

Klaus Sonstad har laget musikk om Nanah (4) fra Sierra Leone til den nye utgaven av FORUT Barneaksjonen. Musikk er en sentral del av opplegget når barna lærer om et nytt land.

Siste nyheter