Verden trenger mer satsing på ung psykisk helse

FORUT er meget godt fornøyd med gjennomføringen av et internasjonalt webinar om psykisk helse innen bistanden 28.mai 2020. Webinaret ble arrangert av Norsk nettverk for global mental helse. Over ett hundre deltakere fra en lang rekke land kunne høre en engasjert norsk utviklingsminister fortelle om egne erfaringer og ambisjoner for arbeidet med global psykisk helse, blant annet etter besøk med FORUT til Nepal og vår partnerorganisasjon CWIN i 2019.

I Nepal er FORUT og CWIN nære samarbeidspartnere med Dr Arun Raj Kunwar i arbeidet med å etablere landets første barnepsykiatriske klinikk i tilknytning til Kanti Childrens Hospital. Arbeidet med å skaffe norsk finansiering og selve byggingen i Nepal har pågått i flere år, og klinikken åpner dørene i løpet av 2020. Koronapandemien har midlertidig stanset arbeidet med ferdigstillingen av bygget i vår, men innsatsen for et gjennombrudd i helsetilbudet for barn og unge som sliter med psykiske helseproblemer i Nepal er uansett i gang.

Her er de fire faglige bidragsyterne til webinaret 28.mai 2020. Øverst til venstre: Ragnhild Dybdahl fra Oslo Met og Institutt for krisepsykiatri ved Universitetet i Bergen. Øverst til høyre: Dr Arun Raj Kunwar, som leder arbeidet med oppbyggingen av Nepals første barnepsykiatriske klinikk i Katmandu. Nede til venstre: utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Nede til høyre: Dr Mark Van Ommeren, leder for arbeidet med psykisk helse i WHO, Verdens Helseorganisasjon.

Norge kan ta en lederrolle

WHO understreket behovet for internasjonalt lederskap i dette helsearbeidet. Dr Mark Van Ommeren mener det finnes et voksende engasjement i mange land for temaet psykisk helse og uhelse som hinder for utvikling og god livsmestring. I webinaret understreket han at det er et behov for at noen land tar en lederrolle i dette arbeidet, og at Norge kan være en del av en slik felles lederrolle. -Jeg sier ikke at et enkelt land hverken kan eller skal ta dette ansvaret alene, men jeg sier at vi kan få mye drahjelp i satsingen på et bedre psykisk helsetilbud i verden dersom noen land bruker sine erfaringer og faglige miljøer til inspirasjon for andre.

De øvrige deltakerne i panelet sluttet seg til denne holdningen, også med klare anbefalinger om at Norge kan ha en plass i en slik gruppe av ledende land. Dr Arun Raj Kunwar har etter hvert flere års erfaring med samarbeidspartnere i Norge, og er takknemlig for alt arbeidet som er igangsatt i hjemlandet som en følge av at FORUT og flere norske fagmiljøer har funnet sammen om satsingen i Nepal. -Vi ser gjerne Norge som en sentral samarbeidspartner og aktør i en slik lederrolle som WHO etterspør, sa Kunwar i en kommentar i webinaret.

Verden trenger mer av dette

Utenlandssjef Ståle Stavrum i FORUT mener dagens webinar viser en viktig retning for arbeidet med global psykisk helse som tema innen bistands- og utviklingsarbeidet i åra framover. Han er for tiden leder for arbeidet i det norske nettverket for global mental helse.

-Diskusjonen i dette webinaret synliggjør en voksende internasjonal forståelse for at det nå er nødvendig å gjøre mer enn bare å snakke om psykisk helse. Initiativer må konkretiseres og finansieres, og det er behov for at Norge sammen med noen andre likesinnede land løfter dette som en internasjonal helse- og utviklingsagenda som griper inn i all annen innsats med de globale bærekraftsmålene. Vi merker oss at utviklingsminister Dag Inge Ulstein forstår godt hva dette handler om. Han snakker om at det er særlig viktig å sette inn innsats rettet mot barn og unge, og han ser behovet for å integrere dette i andre større satsinger, spesielt utdanningsprogrammer.

Nepal som modell

Det kan virke utrolig at et land som Nepal med om lag 30 millioner innbyggere ikke har hatt egne helseinstitusjoner for barn og unge med psykiske helseutfordringer. Det er like utrolig at Dr Arun Raj Kunwar inntil for kort tid siden var landets eneste barnepsykiater.

Takket være hans engasjement og flere samarbeidspartnere i Nepal og Norge, bygges det nå opp et fagmiljø og behandlingstilbud som vil nå fram til mange barn og unge gjennom den nye klinikken som snart kan åpne, og gjennom et oppsøkende helsearbeid ute på landsbygda. Det vi nå ser i Nepal er en god begynnelse, og den trenger en enda større og bedre fortsettelse, mener Ståle Stavrum i FORUT.

-I FORUT er vi særlig glade for at utviklingsminister Ulstein trakk fram Nepal som langsiktig samarbeidsland, og at han ga en god anerkjennelse til Dr Arun Raj Kunwars arbeid med psykisk helse for barn og unge. Ulstein sa videre at han hadde et ønske om å prioritere aktivt en integrering av psykisk helse i den overordnede norske satsingen i landet.

-Vi er overbevist om at forholdene ligger usedvanlig godt til rette for å oppnå viktige resultater raskt, dersom FORUT får med den norske regjeringen og våre andre medspillere og partnere til nye løft i dette arbeidet, og med  psykisk helse i Nepal som en modell for satsing i andre utviklingsland, sier Stavrum.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein da han besøkte CWIN/Katmandu i 2019.

Hva er neste steg for FORUT, etter dette webinaret?

-Vi er helt klart inspirert til enda mer målrettet innsats etter det vi har hørt i dag. Sammen med Dr Arun har vi et talsmannsrolle vi skal fylle og forsterke i tida framover. Dagens webinar føyer seg inn i rekken av flere møteplasser der det bygges opp en mye bredere forståelse og et dypere engasjement for dette helsearbeidet i mange land. FORUT vil være en pådriver for at Norge tar initiativ til å få med seg likesinnede land som for eksempel Nederland, Canada og de nordiske landene i dette arbeidet.

Den barnepsykiatriske klinikken i Katmandu vil være enestående verdifull for alle de som får hjelp der, men den vil også være en modell for det videre arbeidet globalt. – Lykkes vi, så er veien nå kort til å få løftet dette opp fra behovsdiskusjoner og støtteerklæringer til et konkret samarbeid og en virkelig satsing som kan forandre og forbedre livet til mange mennesker. Norge må kjenne sin besøkelsestid, og gripe denne muligheten, oppsummerer utenlandsjef Ståle Stavrum i FORUT.

Seminaret ble arrangert i et samarbeid mellom SOS Barnebyer, Mental Helse Ungdom, ADRA Norge, Senter for krisepsykiatri/Universitetet i Bergen og FORUT.

Les også artikkelen fra Ulsteins besøk i Nepal 2019 her…

Siste nyheter