Vervefest for barn i Nepal

Bli med på «Vervefest i 100» – en kampanje for å skaffe flere FORUT-faddere og inntekter til å fullføre byggingen av Nepals første barnepsykiatriske klinikk.

Dette går kampanjen ut på:

  • Vervefest i 100 er en intern vervekampanje som skal bidra til å fullfinansiere en barnepsykiatrisk klinikk i Katmandu. 
  • Vervefesten pågår i 100 dager med start 1. oktober og varer fram til 31. desember 2019. Siste registreringsdato hos FORUT for å få godkjent en FORUT-fadder i vervefesten er 8. januar 2020.
  • For å bli med på vervefesten må ververen selv være FORUT-fadder og ha vervet minst én FORUT-fadder i løpet av de 100 dagene kampanjen varer. 
  • Alle festdeltakerne/ververne er med på trekningen av to reiser pr. 100 vervede FORUT-faddere i kampanjeperioden. Trekningene finner sted fortløpende hver gang fadder nr. 100 er registrert.
  • Nye superververe (de som har vervet 15 faddere i 2019) inviteres til å bli med på den offisielle åpningen av Nepals første barnepsykiatriske klinikk sammen med offisielle representanter fra FORUT og Urbane Totninger. 

Spør en venn om å bli FORUT-fadder, så er du i gang. Her kan du lese en brosjyre om vervefesten. Du finner også mer materiell og informasjon om å verve i vår vervesentral.

Siste nyheter