FORUT 40 år: Mer enn seks millioner har fått hjelp

Det har gått fire tiår siden FORUT ble stiftet med et brennende ønske om å gjøre en positiv forandring i verden. På jubileumsdatoen ser tre generalsekretærer tilbake på hva organisasjonen har fått til.

Siden det historiske stiftelsesmøtet 28. april i 1981 har FORUT hver dag kjempet mot fattigdom og for en rettferdig verden. Status i 2021 er at Innlandets bistandsorganisasjon har direkte hjulpet mer enn seks millioner mennesker gjennom blant annet utdanning, beskyttelse, husbygging, helsehjelp, yrkesopplæring og nødhjelp. 

Det utgjør flere enn Norges befolkning. Men tallet er langt høyere hvis vi regner med ringvirkninger av den direkte hjelpen og arbeidet for menneskerettigheter og politisk endring.

– Jeg blir jo både ydmyk og stolt når virkningene av FORUTs arbeid gjennom 40 år oppsummeres på denne måten. Målet vårt er at folk skal ha reell makt til å endre sine liv, og det er flott å tenke på at vi har skapt positiv forandring for så mange. Det gir stor motivasjon til videre innsats, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

Nanah er en av dem

Ansiktet i mosaikkbildet over, som dannes av hundrevis av portretter fra FORUTs arbeid, er Nanah Kamara fra Sierra Leone. Hun er fem år gammel og bor i Port Loko-distriktet. I landsbyen hennes har FORUT bygget blant annet skole, barnehage, helsestasjon og brønner.

Nanah og familien hennes lever et enkelt, men godt liv. De har verken mye plass eller penger, men Nanah og søstrene Mabinty og Isato har gode muligheter for å fullføre skolen og skape seg en framtid.

Mange i landsbyen deltar i spare- og lånegrupper organisert av FORUT, slik at de både kan hjelpe hverandre og skape en bedre framtid for sin egen familie. For eksempel da en brønn gikk i stykker, gikk spare- og lånegruppa sammen og sørget for å få den reparert – til glede for hele landsbyen.

Sierra Leone er et av verdens fattigste land og er preget av en lang og blodig borgerkrig. FORUT har drevet utviklingssamarbeid i landet siden 1989. I dag har FORUT også arbeid i Nepal, Sri Lanka, India, Malawi og Zambia.

– FORUT har 16 solide partnerorganisasjoner i Asia og Afrika som hver dag gjør en enorm innsats for de svakeste og mobiliserer dem til kamp for sine rettigheter. Sterke, langvarige og likeverdige partnerskap har vært nøkkelen til vår suksess, sier Hagen.

Nanah (5) og vennene går på en skole FORUT har bygget i Sierra Leone.
Har bidratt med én milliard kroner

Historien om FORUT startet med pionerarbeid på Sri Lanka. Ungdomsorganisasjonen NGU satte i gang fiskeriprosjektet Cey-Nor som omfattet blant annet fiskebåtfabrikk, mekanisk verksted, fiskegarnfabrikk og prosjekter for landsbyutvikling. I forlengelsen av dette gikk IOGT, NGU (nå Juvente) og IOGTs Juniorforbund (nå Juba) i 1981 sammen om å stifte FORUT – solidaritetsaksjon for utvikling.

Organisasjonen ble etablert på Gjøvik med Terje Heggernes som generalsekretær. Han jobber fortsatt i FORUT som seniorrådgiver.

– FORUT har hatt en eventyrlig utvikling og er i dag en anerkjent og viktig bistandsorganisasjon. Det handler primært om langsiktig og bærekraftig bistand, men FORUT har også håndtert omfattende katastrofer og kriser, som for eksempel krigen og tsunamien i Sri Lanka og jordskjelvet i Nepal. Nå er det følgene av koronapandemien som rammer særlig barn hardt, og FORUT og våre partnere er fortsatt tett på og bidrar, sier Heggernes.

Gjennom historien har FORUT bidratt med over én milliard kroner til prosjekter i utviklingsland. Organisasjonen har rammeavtale med Norad, enkeltprosjekter som finansieres av Utenriksdepartementet og egne innsamlingsaktiviteter gjennom næringsliv, kulturliv, faste givere og kampanjer i skoler og barnehager.

Gaute Ormåsen er blant artistene som har laget musikk til FORUT Barneaksjonen. Her opptrer han på en FORUT-konsert i 2018.
To millioner kampanjedeltakere

Mange barn og unge i Norge blir kjent med FORUT og verden gjennom organisasjonens opplysningsarbeid og innsamlingsaksjoner. Barneaksjonen, Skoleløpet og Ungdomsaksjonen skaper holdninger, engasjement og forståelse for verden rundt oss. Samtidig bidrar deltakerne med solidaritet i praksis. Noen husker kanskje også Te for ti-aksjoner på 80- og 90-tallet. På 40 år har mer enn to millioner barn og unge vært med på FORUTs kampanjer. 

Nanah fra Sierra Leone er en av barna som mange i Norge har blitt kjent med gjennom Barneaksjonen. Filmer, historier, plakater, mat og musikk har tatt norske barnehager med på reise til landet i Vest-Afrika.

FORUTs andre generalsekretær, Morten Lønstad, er nå tilbake i FORUT som vikar for å jobbe med nettopp Barneaksjonen og fortellingene om Nanah.

– Grunnlaget for FORUT er troen på at folk kan skape endring og at verden kan forandres. Det gjelder både for mennesker i utviklingsland og våre kampanjedeltakere i Norge. Vi som jobber i FORUT kjenner hver dag på at det er meningsfylt å bety noe for andre, og det er også det barn og unge som deltar i Barneaksjonen eller Skoleløpet får oppleve. Man skal ikke undervurdere betydningen av den erfaringen, sier Lønstad.

Barnepsykiater Dr. Arun Raj Kunwar på byggeplassen til Nepals første barnepsykiatriske klinikk. Den ble innviet i januar 2021.
Nytt pionerprosjekt: Psykisk helse

Det hele startet med Cey-Nor-prosjektet som handlet om arbeid og inntekt på Sri Lanka. Deretter har FORUT lagt flere temaområder inn i sitt helhetlige utviklingssamarbeid: kvinner og likestilling, barnerettigheter, godt styresett og sivilsamfunn, og rus som hinder for utvikling. Det sistnevnte, profilprosjektet «Alcohol, Drugs and Development» (ADD), har blant annet gitt FORUT en tydelig stemme i WHO og FN.

De siste årene har FORUT satset spesielt på psykisk helse. Det er et viktig temaområde som dessverre har vært neglisjert på bistandsfeltet. FORUT bidrar i pionerarbeidet med å løfte psykisk helse og ikke-smittsomme sykdommer i bistanden, der Norge også har tatt en ledende rolle. I Nepal har FORUT finansiert landets første barnepsykiatriske klinikk.

– Psykisk helse kommer til å bli en av vår tids største globale utfordringer. I mange deler av verden er det dessverre fortsatt utbredt å mene at barn og unge ikke har en psykisk helse. I tiden framover blir psykisk helse et viktig temaområde for FORUT når vi fortsetter å kjempe mot fattigdom og for en mer rettferdig verden, avslutter FORUTs generalsekretær, Ida Oleanna Hagen.

Les mer om høydepunkter fra FORUT-historien.

Ønsker du å støtte FORUTs arbeid? Da kan du bli FORUT-fadder.

FORUTs tre generalsekretærer gjennom historien: Terje Heggernes (1981 – 2005), Ida Oleanna Hagen (2019 -) og Morten Lønstad (2005 – 2019).

Siste nyheter