Gode nyheter i Nepal

Generalsekretær Ida Oleanna Hagen i FORUT er på besøk i Nepal i mars, og følger opp mye av det gode samarbeidet FORUT har med lokale partnerorganisasjoner.

Denne uka har hun blant annet vært tilstede ved signeringen av en samarbeidsavtale som sikrer en enda sterkere satsing på et psykisk helsetilbud for barn og unge i Nepal i åra framover.

På bildet ser vi Hagen til høyre, sammen med et stort utvalg av FORUTs samarbeidspartnere.

Helsetilbud til hele landet

FORUT har finanisiert byggingen av landets første barnepsykiatriske klinikk ved Kanti Childrens Hospital i Katmandu, og bidrar nå til både driften og til utdanningsløpet for flere ansatte ved klinikken. Dette er nå basen og utgangspunktet for en videre satsing både i hovedstaden og gjennom et telemedisinsk tilbud for barn og unge på landsbygda og i de vanskeligere tilgjengelige høyfjellsområdene, sammen med myndighetene i landet.

Tålmodig innsats

-For FORUT og våre partnere krever det enorme mengder mot, tålmodighet, kjærlighet og kunnskap for å beskytte, behandle og hjelpe barn som stadig reddes fra krise, overgrep og omsorgssvikt, sier Ida Oleanna Hagen.

CWINs ansatte er fantastiske i dette arbeidet, men får nå et enda bedre fagmiljø som kan støtte og vi veiledning og opplæring i dette viktige arbeidet. Før FORUT satset på dette sammen med CWIN, fantes det knapt noe tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri i Nepal. Mange unge ble henvist til uegnet behandling og oppfølging med voksne pasienter, eller måtte rett og slett klare seg uten faglig hjelp.

Klinikken i Katmandu ledes av Dr Arun Kunwar og har nå 28 solide fagfolk, barnepsykiatere og psykologer ansatt. De tar i mot en jevn strøm av behandlingstrengende barn og deres foresatte hver dag.

En fest for tryggere og bedre lokaler: I oktober 2022 åpnet FORUT og CWIN et nytt flerbruksbygg på Balika Peace Home. Bygget er finansiert av Torghatten AS, og innebærer at stedet har fått en betydelig standardheving og et jordskjelvsikkert bygg til mye daglig aktivitet for jentene som bor her.

Les mer om Torghatten-bidraget her: https://forut.no/torghatten-hjelper-jenter-i-krise-i-nepal/

NORAD og Verdens Helseorganisasjon, WHO

FORUTs generalsekretær har følge av representanter fra både NORAD og WHO i Nepal, fordi mye av arbeidet skjer med disse partnerne.

Under oppholdet i Nepal skal NORADs og WHOs representanter også besøke 1098 Child Help Line og Balika Peace Home, som er egne hjelpetiltak og institusjoner som hver dag står i det daglige mottaket og arbeidet med barn og unge.

Gjennom en rekke ulike tiltak og helsetilbud utvikles et stadig større og bedre hjelpetilbud som FORUTs generalsekretær er glad for å vise fram til faglige partnere og andre støttespillere.

Formell opptrapping av innsats: Fra signeringen av et videreført samarbeid mellom CWIN og Nepals helsemyndigheter. Fra venstre: Dr Arun Kunwar, CWIN-leder Sumnima Tuladhar og sykehusdirektør Dr Yuba Nidhi Basaula fra Kanti Childrens Hospital.

Sterke inntrykk

I 2019 var FORUTs generalsekretær med på nedleggingen av grunnsteinen for byggingen av den barnepsykiatriske klinikken i Katmandu, og nå er hun tilbake til en klinikk som tar i mot flere tusen barn og unge årlig.

-Det er virkelig sterkt å være tilbake, og se resultatene av hva vi får til gjennom sterke og langsiktige partnerskap i både Norge og Nepal, sier Ida.

-Det er klart at dette også blir følelsesmessig sterkt, og jeg kan ikke si annet enn at jeg og FORUT er uendelig takknemlig for tilliten vi har fra alle som støtter vårt arbeid i Nepal.

Gruppe-selfie: Ida Oleanna Hagen med mange av de ansatte på klinikken ved Kanti Childrens Hospital i Katmandu.

Les en historie om ei av jentene som får hjelp fra FORUT og CWIN her https://forut.no/selvstendig-i-storbyen/

FORUT trenger flere små og store bedrifter og organisasjoner i Norge med som bedriftsfaddere til vårt arbeid i blant annet Nepal, les mer her http://www.forut-bedriftsfadder.no

Vi håper DU også vil bidra til vårt gode arbeid som FORUT-fadder, for bare 250 kroner i måneden kan du bli en del av vår innsats: http://www.forut.no/fadder

  

Siste nyheter