Klarsignalet er gitt – nå settes byggingen i gang!

Etter økonomiske bidrag fra mange og grundig kvalitetssikring av både grunnforhold og planer, starter endelig byggingen av Nepals første barnepsykiatriske klinikk. Den vil gi barn i Nepal et sårt tiltrengt tilbud.

Nyheten ble sluppet på et tettpakket FORUT-faddertreff på Kaffka Kafé på Gjøvik onsdag, der Nepal var temaet. Lederen av FORUTs partnerorganisasjon CWIN, Sumnima Tuladhar, var hedersgjest og fortalte om arbeidet i Nepal – blant annet prosjektet med å bygge en barnepsykiatrisk klinikk ved Kanti Children’s Hospital i Katmandu.

– Rett før jeg dro til Norge var konklusjonen etter grunnundersøkelsene klar. Endelig er det klart for bygging! Det siste jeg gjorde før jeg dro var å signere kontrakten med entreprenøren. Dermed er de i gang i løpet av et par uker, sa Sumnima til applaus fra salen.

Bare én barnepsykiater

FORUT og CWIN har siden 2015 stått for driften av en liten barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved det offentlige barnesykehuset. Dette er det eneste tilbudet av sitt slag i Nepal.

Men lokalene og ressursene klarer ikke å demme opp for det enorme behovet. Det fattige og jordskjelvrammede landet har over 12 millioner barn, men bare én barnepsykiater. Takket være blant andre FORUT-faddere, bedriftsfaddere og norske psykiatere vil det forandre seg nå når den nye klinikken blir bygget.

– Det måtte dessverre et jordskjelv til for at myndighetene skulle skjønne behovet for et eget psykiatrisk tilbud til barn. Men etter mye arbeid og støtte fra FORUT og norske psykiatere er vi endelig her, sa Sumnima.

Det har vært gjort grundige analyser av både grunnforhold og tegningene av klinikken i forkant av byggingen.
– Kjempeløft

Generalsekretær i FORUT, Morten Lønstad, understreker viktigheten av alle de private bidragsyterne.

– Den nye klinikken finansieres av FORUT uten offentlig støtte. Dette er et kjempeløft for barn i Nepal, men også for FORUT. Prosjektet er muliggjort av økningen i FORUT-faddere og andre både faglige og finansielle støttespillere, sa Lønstad.

To tredjedeler av den nye klinikken er finansiert og FORUT har garantert for prosjektet slik at byggingen kan starte nå. Dermed er det fortsatt behov for økonomisk støtte, både til bygging og etter hvert drift av klinikken.

Entreprenøren er klar

Etter en omfattende anbudsprosess i vår ble entreprenør valgt – et større nepalsk entreprenørfirma som kom svært godt ut både på faglighet og pris. I tillegg til jobben med å skaffe finansiering har det også vært krevende å få på plass avtaler med Helsedepartementet, sykehusledelsen og alle byggetillatelser. Sist men ikke minst har det vært avgjørende at det er trygt å bygge på tomta ved siden av det eksisterende sykehusbygget i Katmandu.

– Vi håper at dette skal kunne bli mer enn en klinikk. Vi vil lage et barnepsykiatrisk senter ­som blir det første faglige senteret i sitt slag i Sør-Asia. Vi har startet spennende samarbeid med akademiske miljø i Norge som gir oss tro på at vi kan klare denne ambisjonen, sa Sumnima.

Grunnsteinen ble lagt ned på tomta av helseministeren i Nepal i 2017.

Siste nyheter