Koronastatus i FORUTs prosjektland 27. mars 2020

Stadig flere land i Asia og Afrika stenger ned samfunnet for å begrense spredningen av covid-19. FORUTs partnerorganisasjoner er tilstede og gjør viktig innsats i sine lokalsamfunn, men mange aktiviteter er nå satt på pause for å hindre spredning. Her er status per 27. mars 2020.

FORUTs landansvarlige er i løpende kontakt med våre partnerorganisasjoner. Mange av landene står overfor katastrofale følger hvis viruset spres ukontrollert. Samtidig rammes FORUTs partnere av bortfall av finansiering og en svak kronekurs.

Foreløpig har ikke Sør-Asia og Afrika like stor spredning av viruset som Europa, men mange steder brer panikken seg likevel.

Nepal

Det er nå tre smittede. Det er gjennomført en total nedstenging av landet og verken CWIN eller TUKI kan gjøre arbeid ute i lokalsamfunnene de vanligvis jobber i.

Krisetelefonen Child Help Line og transittmottaket Balika Peace Home er fortsatt i drift med tilpassede aktiviteter. På Balika jobber jentene i kjøkkenhagen, driver med yoga og andre vanlige aktiviteter, bortsett fra skole. De har mat og klær til å klare seg i isolasjon i to måneder, men mangler håndsprit og masker. CWIN jobber med å få tillatelse til å bruke egne kjøretøy i tilfelle kriseutrykninger, men foreløpig må de samarbeide med politiet.

I fjellområdet Dolakha har TUKI og CWIN etablert håndvaskstasjoner i flere lokalsamfunn i samarbeid med myndighetene (bildet over).

Det kan bli problemer med tilgang til mat i hovedstaden Katmandu, og spesielt for marginaliserte grupper som gatebarn. Problemet oppstår i alle deler av næringskjeden, både tilgangen til å kjøpe mat, få den uttransportert og fordelt til de som trenger det. Hvis den totale nedstengingen varer mer enn en uke, er det mange som frykter å sulte i hjel mer enn å bli smittet av viruset. 

Det er mangel på beskyttelsesutstyr hos alle hjelpeorganisasjoner for å kunne være i kontakt med de som trenger deres hjelp.

Sri Lanka

Det er foreløpig portforbud på øya, og både offentlig og privat sektor er stengt. Over 80 er så langt døde av covid-19. 

Fattige mennesker ute på landsbygda som lever fra hånd til munn har nå store problemer. Mange har ikke nok mat og det er for det meste forbudt å handle. For en kort periode daglig blir portforbudet hevet, noe som fører til at befolkningen strømmer til butikkene og blir stående i kø tett på hverandre. Flere tusen mennesker skal være arrestert for brudd på portforbudet.

FORUTs partner FISD opplever en krevende situasjon med økt antall tilfeller av familievold og jobber med å bistå disse familiene.

India

Fra 24. mars er hele det enorme landet stengt ned i 21 dager for å begrense smittespredning. Det er nå 593 som har fått påvist covid-19 i India.

FORUTs partner APSA tar alle mulige forholdsregler, men jobber hardt for å ta godt vare på de 101 barna som akkurat nå får krisehjelp og beskyttelse på grunn av vold, barnearbeid og menneskehandel. I tillegg har det prioritet at organisasjonen nå mottar rundt fire nye saker daglig gjennom krisetelefonen Child Help Line om barn som blir misbrukt og trenger akutt hjelp.

Barnerettighetsorganisasjonen CWC har tett kontakt med mange lokalsamfunn gjennom barnekommunestyrer og andre prosjekter. De rapporterer om at svært mange som tidligere har flyttet til storbyene nå kommer hjem igjen til bygda, noe som sprer frykt om smittespredning siden Bangalore er regnet som senteret for spredningen i staten Karnataka. CWC har i forhandlinger med myndighetene sikret matforsyninger for flere krisemottak som huser barn fra seks år og yngre. Målet er å sikre det samme for barn mellom seks og 16 som står utenfor skolesystemet.

Sierra Leone

Til tross for at det ikke er noen smittetilfeller i landet ennå, har presidenten i Sierra Leone erklært nasjonal unntakstilstand som vil vare i 12 måneder. Dette er ennå ikke godkjent av parlamentet, og mange frykter at situasjonen vil bli misbrukt av myndighetene til å kontrollere befolkningen. Det kan blant annet bli satt inn militære styrker for å sikre at folk overholder karantenereglene. 

Alle flyvninger inn til landet er kansellert og det er satt opp statlige karantenefasiliteter for alle som har ankommet landet i det siste.

Fra 31. mars stenger skolene. Mange fattige er bekymret for at de ikke vil klare seg ved å være innestengt over lengre tid når inntekt faller bort og landbruksarbeid blir forbudt.

FORUTs partnere i Sierra Leone, FoRUT og PikinToPikin, informerer befolkning gjennom beskjeder på radio. De driver også opplæring av helsearbeidere i distriktene og lager informasjonsmateriell.

Malawi

Det er ingen rapporterte covid-19-tilfeller i Malawi ennå. Presidenten har annonsert «State of disaster». Dette har skapt panikk i befolkningen siden få tiltak og lite korrekt informasjon har nådd ut. Samlinger med mer enn 100 personer er forbudt.

Det er mye falsk informasjon og myter om viruset som florerer, og FORUTs partner Magga driver aktivt informasjonsarbeid for å demme opp for dette.

Zambia

Fra i dag er landet i «lock down» i 14 dager. Til nå har alle barer, restauranter, skoler og forsamlinger med mer enn 50 personer vært forbudt. Det er økende tilfeller av smittede. 25. mars var 9 personer smittet.

Det er opprettet statlige karantenefasiliteter og alle reisende er pålagt karantene. FORUTs partner SHARPZ er i tett kontakt med myndighetene for å sikre at riktige tiltak blir satt i verk.

Siste nyheter