Fra Jaffna, Kayts. Møteplass og vareutsalg for små lokale kvinnebedrifter. FRIENDS. Foto: Ingvar

Mer innsats for likestilling

Les mer: Mer innsats for likestilling

Likestilling og menneskerettigheter har alltid vært et viktig tema og innsatsområde i FORUT og for mange av våre partnerorganisasjoner.

Samitha Sugathimala er programdirektør i FORUTs partnerorganisasjon FISD, Foundation for Innovative Social Development på Sri Lanka. Likestilling og menneskerettigheter for alle er spesielt viktig for henne. Derfor har hun i en årrekke vært engasjert og sentral i nettverket MenEngage globalt.

Frem til nå har hun vært leder av den asiatiske regionale alliansen, men i januar i år ble hun utnevnt til co-chair for MenEngage. Samitha får dermed en enda mer kraftfull stemme for like rettigheter for alle kjønn både global, regionalt og i nettverket til FORUT.

Likestilling i et bredt perspektiv

Bildet øverst i saken er hentet fra et program FORUT støtter i regi av en annen partnerorganisasjon på Sri Lanka, FRIENDS Forum for Rural Income and Enviromental Development Services. På bildet ser vi en gruppe kvinner og menn foran en møteplass og et utsalgssted for kvinner som driver miljøvennlig vareproduksjon basert på lokale råvarer.

Dette er steder som bygger nettverk mellom kvinner, og der målet er utvikling av entreprenørskap, økt salg og egne inntekter som en del av selvstendiggjøringen for kvinner nord på Sri Lanka. På denne måten blir likestilling og menneskerettigheter satt inn i en bred sammenheng, fordi mye av dette handler om selve hovedmålet i det FORUT arbeider med: å gi mennesker makt til å endre egne liv.

Stolt over tilliten

Tilbake i hovedstaden Colombo er Samitha tydelig på at hennes nye tillitsverv er en betydelig oppgave.

-Jeg er veldig stolt og ydmyk for tilliten MenEngage viser meg ved å velge meg som Co-Chair. Nå ser frem til å bidra til å nå våre felles mål for likestilling mellom kjønn og å bidra til et ansvarlig lederskap som utfordrer den gjeldende patriarkalske politiske agendaen, sier Samitha.

Samitha Sugathimala har arbeidet for likestilling i en årrekke.

Likestilling og utfordringer av gjeldende maktstrukturer er et viktig tema for FORUT. Disse holdningene og strukturene spiller direkte inn i menneskers liv, og er ofte relatert til både mental uhelse og rus. Mangel på likestilling bremser utvikling, og derfor er innsatsen for likestilling så viktig for FORUT, både sammen med med FISD og flere partnerorganisasjoner i alle samarbeidslandene.

Samitha er en inspirasjon!

-På vegne av FORUT vil jeg si at vi er veldig stolte av vår partner og kollega Samitha, sier generalsekretær Ida Oleanna Hagen. -Hun har i flere tiår vært en viktig aktør for barn og kvinners rettigheter gjennom vår partnerorganisasjon FISD på Sri Lanka, og har høstet mye anerkjennelse for sitt arbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Aller viktigst for oss er hvordan hun raust har delt sin kunnskap med hele FORUT-nettverket om likestilling- og rettighetsarbeid. Hun har også skrevet manualen for Happy families-metodikken, som ikke bare brukes i Sri Lanka, men også av vår partnerorganisasjon MAGGA i Malawi. Samitha er en inspirerende rollemodell for oss, avslutter Ida Oleanna Hagen.

Likestilling er sosial rettferdighet

MenEngage er et globalt nettverk som har som mål å endre den skeive maktbalansen og kjempe mot et patriarkalsk system hvor kvinner er underordnet mannen. Men Engage ønsker å  endre forståelsen av maskulinitet og kjempe mot en del av de skadelige normene for hva det er å ‘være en mann’.

Nettverket jobber direkte med menn og gutter med tematikken likestilling og rettigheter i tillegg til å bygge inkluderende samarbeid både lokalt og globalt. Dette gjør de blant annet ved å styrke nettverk som jobber med likestilling- og sosial rettferdighet.

Mer om MenEngage finner du her: https://menengage.org/

FISD på Sri Lanka tar disse temaene ned på lokalt nivå, blant annet gjennom manualen ‘Happy Families’ – som er et verktøy som utfordrer maktstrukturer og stereotypier i familier, og dermed også samfunnet.

Mer om metoden Happy Families finner du her: https://forut.no/oppskriften-pa-en-lykkelig-familie/

Siste nyheter