FORUT Skoleløpet vinterstid

Med et skoleår som fortsatt preges av korona kan det være fint å samles om felles aktiviteter utendørs. FORUT Skoleløpet er et godt alternativ, også på vinteren. Vi har samlet noen ideer til gjennomføring både der det er oppmøte på skolen, men også for hjemmeskole.

FORUT Skoleløpet har sin egen smittevernveileder med tips og anbefalinger som vi anbefaler å lese før dere gjennomfører.

Skoleløpet-dansen

Når det er kaldt er det viktig å holde seg i bevegelse og skoleløpet-dansen Million mil er fin som oppvarming og motivasjon før løpet. Bevegelsen der man holder rundt hverandre og gynger sideveis må byttes ut med at eleven holder rundt seg selv eller har armene opp i været.

Ulike aktiviteter

Undervisningen i forkant av innsamlingen kan gjennomføres som vanlig i klasserommet. Den tradisjonelle versjonen av Skoleløpet baserer seg på at elevene så går eller løper en fast runde i løpet av en avtalt tid. Sponsorene betaler enten en fast sum eller en sum per runde eleven gjennomfører. Hvorfor ikke omfavne vinteren og tilpasse gjennomføringen til årstiden vi er inne. Her er FORUTs forslag:

Skøyteløp – kan gjennomføres på enten en skøytebane eller runder på islagt vann. NB! Dersom dere gjennomfører på islagt vann anbefaler vi å sjekke https://varsom.no/isvarsling/ i forkant, samt å lese dere opp på https://varsom.no/isskolen/

Skirenn – kjør opp eller gå opp en løype elevene kan gå runder. Dersom det er bare ett spor må det begrenses hvor mange som går samtidig. Tenk kohorter og ulike starttidspunkter for ulike trinn.

Akebrett – med en lang akebakke kan runden bestå av å ake ned og gå opp igjen. En morsom og fartsfylt variant av Skoleløpet.

Vi minner, som alltid, om at Skoleløpet kan og må tilrettelegges for at alle skolens elever får delta og oppleve mestring. Fleksibiliteten i opplegget gjør at det skal være mulig uansett hvordan skolen ønsker å gjennomføre. Se også veilederen for å arrangere Skoleløpet innenfor gjeldene smittevernregler.

Samling og oppsummering

Der det er mulighet for å tenne bål kan kohorten samles i varmen rundt bålet for en oppsummering og samtale om temaene i Skoleløpet. Etter et år der skolehverdagen har endret seg for mange elever i Norge kan det være spesielt givende å snakke om hvordan de opplevde å bidra til skolegang for barn i Nepal og andre land. Samlingen kan selvfølgelig tas inne i et varmt klasserom også.

Hjemmeskole ingen hindring

Har dere hjemmeskole er også Skoleløpet et godt alternativ. Filmen ligger åpent på våre nettsider og elevene kan se den på egenhånd. Undervisningsopplegget med samtalespørsmål knyttet til filmen og temaene kan løses via videoundervisning, sammen med praktisk info om å skaffe seg sponsorer etc.

Selve løpet kan være egentrening i en gymtime der eleven selv velger om hen vil ake, gå, løpe, gå på ski, skøyter eller truger.

Etter løpet anbefaler vi å samle alle for en oppsummering på plattformen dere bruker for å høste erfaringer og gi hverandre en digital klapp på skuldra for god, og viktig innsats for andre!

Solidaritet viktigere enn noen gang

Nepal og de andre landene FORUT jobber i er alle sterkt rammet av covid-19. Dette gjør at solidaritet er viktigere enn noen gang. Følg oss på facebook for oppdateringer om smittesituasjonen i våre samarbeidsland eller bruk forut.no for å lese dere opp før gjennomføringen.

Ikke påmeldt årets aksjon Læring gir energi enda? Les mer og meld dere på for gjennomføring i løpet av vinteren eller våren.

Siste nyheter