Mat

Her ligger oppskrifter fra flere forskjellige land. Fra «Nanah og løvefjellet» kan oppskriftene skrives ut enkeltvis. Fra tidligere barneaksjoner ligger de sortert under land.