Psykiatrihjelp i Nepal

Nå bygges Nepals første barnepsykiatriske klinikk

Nepal er et land med 12 millioner barn, stor fattigdom og store utfordringer etter jordskjelvkatastrofen i 2015. Barnepsykiatri har vært et ikke-tema. Nå får landet sin første barnepsykiatriske klinikk ledet av Dr Arun, som lenge har vært landets eneste barnepsykiater. Barn med store traumer kan endelig få hjelp.

Arbeidet med å bygge klinikken i Katmandu er godt i gang. Som FORUT-fadder bidrar du både til dette og andre viktige prosjekter for kvinner og barn i våre prosjektland. Vil du være med på å forandre verden?


ja-bli-forut-fadder.

.

CWIN står for byggingen

Det er FORUTs partnerorganisasjon gjennom mange år, CWIN Nepal, som har den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Organisasjonen har en imponerende merittliste: Blant annet barnehjemmet Balika Peace Home, den landsomfattende krisetelefonen «Child Help Line» og byggingen av 12 jordskjelvsikre skoler i dal- og fjellområdet Dolakha.

Dette går pengene til

Som FORUT-fadder støtter du ikke bare ett spesifikt prosjekt, men mange prosjekter for kvinner og barn i våre seks prosjektland i Asia og Afrika. FORUT er en liten og effektiv bistandsorganisasjon som er medlem av Innsamlingskontrollen, og du kan derfor være trygg på at pengene kommer fram. Her kan du lese mer om nøkkeltallene våre.

Som FORUT-fadder får du et velkomstbrev med informasjon om FORUTs arbeid og et filthjerte fra Nepal. Hver vår, når regnskapstallene er klare, får du en rapport i posten. Ellers mottar du jevnlig nyhetsbrev på epost med oppdateringer fra prosjektene våre. Vi prøver å holde papir- og portokostnadene til et minimum.

Dersom du oppgir fødselsnummer ved registreringen vil det årlige giverbeløpet ditt bli innrapportert og trukket fra på skatten.

Les mer

Hvem er FORUT?
Vervepremier i 2019

FORUT gir barn i Nepal en ny sjanse
FORUTs innsats for jenter i krise i India
FORUTs husbyggingsprosjekt på Sri Lanka
Bli kjent med Arun Raj Kunwar – Nepals eneste barnepsykiater