Gi barn i Nepal en ny sjanse

Gi barn i Nepal en ny sjanse

Den lille jenta som bruker disse skoene er frastjålet tryggheten sin. Alle barn har rett til beskyttelse og frihet, men blir man utsatt for seksuelle overgrep ødelegger det alt. Heldigvis får mange en ny sjanse. Gjennom en krisetelefon og barnehjemmet Balika kan utsatte jenter i Nepal få beskyttelse og omsorg, og etter hvert kommer tryggheten og tilliten til andre mennesker tilbake.

Som FORUT-fadder bidrar du både til dette og andre viktige prosjekter for kvinner og barn i våre prosjektland. Vil du være med på dugnaden og gi flere barn i Nepal en ny sjanse?

 

CWIN forandrer liv

Det er FORUTs partnerorganisasjon gjennom mange år, CWIN Nepal, som driver både Child Help Line og Balika Peace Home. I tillegg står de for byggingen av Nepals første barnepsykiatriske klinikk og byggingen av jordskjelvsikre skoler i dal- og fjellområdet Dolakha som var hardt rammet under jordskjelvet i 2015.

Dette går pengene til

Som FORUT-fadder støtter du ikke bare ett spesifikt prosjekt, men mange prosjekter for kvinner og barn i våre seks prosjektland i Asia og Afrika. Nepal er vårt største prosjektland med mye viktig arbeid rettet mot barn. FORUT er en liten og effektiv bistandsorganisasjon som er medlem av Innsamlingskontrollen, og du kan derfor være trygg på at pengene kommer fram. Her kan du lese mer om nøkkeltallene våre.

Som FORUT-fadder får du et velkomstbrev med informasjon om FORUTs arbeid og et filthjerte fra Nepal. Hver vår, når regnskapstallene er klare, får du en rapport i posten. Ellers mottar du jevnlig nyhetsbrev på epost med oppdateringer fra prosjektene våre. Vi prøver å holde papir- og portokostnadene til et minimum.

Dersom du oppgir fødselsnummer ved registreringen vil det årlige giverbeløpet ditt bli innrapportert og trukket fra på skatten.

Les mer

Hvem er FORUT?
Vervepremier

FORUTs innsats for jenter i krise i India
FORUTs husbyggingsprosjekt på Sri Lanka
FORUT bygger Nepals første barnepsykiatriske klinikk
Bli kjent med Arun Raj Kunwar – Nepals eneste barnepsykiater