Du kan hjelpe barn rammet av lockdown

Full nedstenging i Nepal og India har ført til mer vold og overgrep, matmangel og tap av skolegang for mange barn. Se hvordan du kan bidra.

FORUTs partnerorganisasjoner gjør en viktig jobb, blant annet gjennom å drive krisetelefoner, gi psykisk helsehjelp, dele ut mat, følge opp hygienetiltak og gi beskyttelse til de mest sårbare.

Her er ulike måter du kan støtte dette arbeidet på:
Les mer om hvordan covid-19 rammer:

FORUT kjemper mot fattigdom for en rettferdig verden. Vi driver utviklingssamarbeid i seks land i Asia og Afrika under temaene barnerettigheter, kvinner og likestilling, rus som utviklingshinder og psykisk helse. Les mer om FORUT.

FORUTs partner APSA India kjører ut mat til sultrammede familier.

Siste nyheter