Nyheter

Suraksha: Veien ut av overgrep

Noen jenter står i en åker og luker. Det ser så fredelig og fint ut på bildet vi ser, som en del av FORUTs virtuelle prosjektbesøk til India, men bildet lyver. Sannheten er at hverdagen koker rundt disse jentene noen mil utenfor millionbyen Bangalore sør i India. Åkeren er mer enn en kjøkkenhage. Den er veien ut av vold, overgrep og utrygghet. 

Les mer

Takk for givergleden!

Uten givergleden og alt engasjementet rundt omkring i Norge, hadde ikke FORUT nådd sine mål for en stadig mer rettferdig verden. FORUT er stolt og takknemlig for alle FORUT-faddere, kampanjedeltagere og støttespillere som bidrar til å skape forandring i Asia og Afrika. 

Les mer

Verden rundt på Teams!

Koronapandemien førte til en bråstopp i FORUTs prosjektbesøk til samarbeidslandene. Viktig oppfølging og erfaringsdeling har vært umulig å gjennomføre som normalt det siste halvannet året. Løsningen ble virtuelle prosjektbesøk. 

Les mer

Full fart på Hanstad skole!

450 elever på alle klassetrinn var med på FORUT Skoleløpet på Hanstad skole i Elverum. Tidligere i uka lærte alle elevene om barn i India som får skolegang og trygghet med støtte fra FORUT, og fredag 29. oktober skulle de gjøre en innsats for at flere barn i India kan få hjelp til å nå drømmene sine.

Les mer

Ga 400.000 kroner til FORUT

Da FORUT feiret 40-årsjubileum lørdag 2. oktober, ble Losje Vårsol på Gjøvik festmiddagens midtpunkt med en gave på 400 000 kroner til jubilanten. – En overveldende og viktig gave, sier generalsekretær Ida Oleanna Hagen i FORUT. 

Les mer

Stadig flere videregående skoler

I løpet av 2019 fikk vi med tre nye videregående skoler i et FORUT-samarbeid, slik at vi nå har fem videregående skoler som støtter ulike prosjekter i India og Sri Lanka. Her er elevene Eline Byre og Gabriel Hvarnes Wiedemann sammen med Helene Skinnarland Enoksen fra skoleledelsen ved Sandefjord vgs på Sri Lanka høsten 2019. Skolen har signert en ny treårsavtale med FORUT, og i 2019 samlet skolen inn utrolige 512.000 til prosjektet med gjenbosetting av flyktningfamilier nord på Sri

Les mer