Ny rapport lansert – Alkoholens påvirkning på kvinner og barns rettigheter

Ny rapport lansert – Alkoholens påvirkning på kvinner og barns rettigheter

Som del av kampanjen Oljefondets alkoholproblem, ble en ny rapport om alkoholens påvirkning av kvinner og barns rettigheter lansert mandag 25. november. Rapporten viser hvordan kvinner og barn opplever negative konsekvenser av egen og andre personers alkoholbruk, ofte en mann.

Les mer

– Savner satsing på psykisk helse og rus i bistandsbudsjettet

– Savner satsing på psykisk helse og rus i bistandsbudsjettet

Bistandsbudsjettet øker, blant annet på grunn av en satsing på sårbare grupper. – Det er gledelig, men vi er overrasket over at Regjeringen ikke i større grad tar tak i de underliggende årsakene til sårbarhet. Psykisk helse og alkoholmisbruk er to slike årsaker, men de er knapt nevnt i forslaget, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

Les mer