Alarmen går – vi må satse på psykisk helse

Det er et stort paradoks at under en halv prosent av verdens helsebistand brukes på psykisk helse, mens en tredel av helsetapet i verden skyldes psykiske lidelser.

I et globalt perspektiv er psykisk helse fortsatt et neglisjert og stigmatisert område av medisinen. Mennesker med psykiske plager opplever en økende grad av marginalisering.  

Psykisk syke fratas rettigheter, legges i jern, bindes til trestammer, jages ut i skogen eller befris fra onde ånder med vold og bønn. Dette er grove menneskerettighetsbrudd.

Vi kan bidra med kunnskap til avstigmatisering og alminneliggjøring av psykiske helseutfordringer. Få land har større åpenhet rundt dette enn Norge.

Innen  2030 vil psykiske problemer være den vanligste årsaken til for tidlig død.  Verdens helsebudsjetter henger ikke med på utviklingen. Dette kan norsk utviklingspolitikk gjøre noe med!

Vil du støtte FORUTs arbeid for global psykisk helse? Da kan du bli FORUT-fadder og bidra med 250 kroner i måneden.

Illustrasjon: Odin Antonsen / Frostrøyk

Mer om FORUT og vårt arbeid for psykisk helse:

Siste nyheter