Nyheter

FORUT Skoleløpet: «Like muligheter?»

Høsten 2023 kommer et nytt undervisningsopplegg fra FORUT. Denne gangen går turen til Malawi for å bli kjent med Favor (11). Hun kjemper for jenters rettigheter i et mannsdominert samfunn – og elever i Norge bidrar på laget. FORUT Skoleløpet er et tverrfaglig pedagogisk opplegg for grunnskolen som kombinerer teoretisk kunnskap og fysisk aktivitet. Nå er påmeldingen i gang. – Årets aksjon handler om at alle barn har de samme rettighetene. Alle er like mye verdt og kan være den de

Les mer

Alvorlig matmangel for familier på Sri Lanka

Stadig flere familier får det stadig vanskeligere på Sri Lanka, som en følge av at landets økonomi kollapset i fjor. Da ble utenlandsgjelden umulig å betjene for myndighetene, og store demonstrasjoner førte til at den sittende presidenten ble avsatt.

Les mer

Ledig stilling i FORUTs ringeteam

Vi leter etter deg som ønsker å bli en del av FORUTs ringeteam våren 2023. Dette er en svært hyggelig jobb som består i å invitere barnehager og skoler til å bli med på FORUTs pedagogiske kampanjer; Barneaksjonen og Skoleløpet.

Les mer

En satsing på FORUT Bedriftsfadder

Våren 2023 inviterer FORUT små, mellomstore og store bedrifter og organisasjoner til et samarbeid gjennom FORUT Bedriftsfadder. Målet er at enda flere samarbeidspartnere kan bidra til viktig utviklingssamarbeid i FORUTs samarbeidsland og mer innsats omkring bærekraftsmålene.

Les mer

Ny barneaksjon fra Malawi

Til høsten kan barn i Norge bli kjent med femåringen Hamphless og livet i Malawi – Afrikas varme hjerte. Spellemannsvinnerne Silje og Maria har laget ny barnemusikk til FORUT Barneaksjonen.

Les mer